Showing posts with label Tuyển công chức. Show all posts
Showing posts with label Tuyển công chức. Show all posts
Download toàn bộ tài liệu ôn thi các Sở- Ban- Ngành chính thức 2018, update 2019

Download toàn bộ tài liệu ôn thi các Sở- Ban- Ngành chính thức 2018, update 2019

Download toàn bộ tài liệu ôn thi các Sở- Ban- Ngành chính thức 2018, update 2019.​ Sở kế hoạch đầu tư, tài chính, gia thông vận tải, nô...
Thông báo tuyển dụng viên chức Cảng vụ HK miền Trung năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức Cảng vụ HK miền Trung năm 2019

Hải quan tuyển dụng 2019. Thông báo tuyển dụng viên chức Cảng vụ HK miền Trung năm 2019 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019  Cảng vụ ...
Các kiến thức cần học cho thi công chức thuế, kho bạc 2019

Các kiến thức cần học cho thi công chức thuế, kho bạc 2019

Sau những thông tin ban đầu về tuyển dụng công chức thuế 2019. Các kiến thức cần học cho thi công chức thuế, kho bạc 2019 các bạn cần nắm ...
Cục thống kê các tỉnh tuyển dụng 2019 (update liên tục) + kèm link share tài liệu Google driver

Cục thống kê các tỉnh tuyển dụng 2019 (update liên tục) + kèm link share tài liệu Google driver

Cục thống kê các tỉnh tuyển dụng 2019 (update liên tục) + kèm link share tài liệu Google driver. Chú ý - các tỉnh tuyển dụng mình cũng...
45 câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án- ôn thi công chức 2019

45 câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án- ôn thi công chức 2019

45 câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án- ôn thi công chức 2019. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP ÔN THI MICROSOFT EXCEL
Bình Định tuyển 231 chỉ tiêu viên chức y tế 2019- hạn nộp   30/05/2019.

Bình Định tuyển 231 chỉ tiêu viên chức y tế 2019- hạn nộp 30/05/2019.

Bình Định tuyển 231 chỉ tiêu viên chức y tế 2019- hạn nộp 30/05/2019.. UBND tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức Y tế năm 2019 như sau:
Bệnh viện Quận 1- TP HCM- tuyển 88 chỉ tiêu: 6 kế toán, 20 bác sĩ, 38 điều dưỡng .v.v.

Bệnh viện Quận 1- TP HCM- tuyển 88 chỉ tiêu: 6 kế toán, 20 bác sĩ, 38 điều dưỡng .v.v.

Bệnh viện Quận 1- TP HCM- tuyển 88 chỉ tiêu: 6 kế toán, 20 bác sĩ, 38 điều dưỡng .v.v.. Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 n...
Tài liệu ôn thi công chức Sở Tài Chính- Chính thức- link trực tiếp nhanh

Tài liệu ôn thi công chức Sở Tài Chính- Chính thức- link trực tiếp nhanh

Nằm trong hiếm hoi các mục Tài liệu ôn thi công chức Sở Tài Chính . Tài liệu khá ít. Hiện các trang toàn down tài liệu trên một số sở cung ...
UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019

UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019

UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập như sau:
Bảng quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ sang B1, B2  và khung năng lực 6 bậc

Bảng quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ sang B1, B2 và khung năng lực 6 bậc

Bảng quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ sang B1, B2 khung Châu Âu. BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1...