Showing posts with label Tuyển công chức. Show all posts
Showing posts with label Tuyển công chức. Show all posts
Quy trình, thủ tục, hồ sơ thi tuyển công chức gồm những gì, quy trình thực hiện ra sao

Quy trình, thủ tục, hồ sơ thi tuyển công chức gồm những gì, quy trình thực hiện ra sao

Quy trình, thủ tục, hồ sơ thi tuyển công chức gồm những gì, quy trình thực hiện ra sao là câu hỏi nhiều bạn còn chưa rõ. gửi tới các bạn cá...
Điều kiện hồ sơ về bằng cấp, chứng chỉ để thi công chức 2018 mới

Điều kiện hồ sơ về bằng cấp, chứng chỉ để thi công chức 2018 mới

Điều kiện hồ sơ về bằng cấp, chứng chỉ để thi công chức 2018 mới được quy định trong nghị định số 24/2010/NĐ-CP - nghị định Quy định về tu...
Bộ Giáo Dục thi tuyển dụng 22 chỉ tiêu 2018:Vụ kế hoạch tài chính, tổ chức cán bộ

Bộ Giáo Dục thi tuyển dụng 22 chỉ tiêu 2018:Vụ kế hoạch tài chính, tổ chức cán bộ

Bộ Giáo Dục thi tuyển dụng 22 chỉ tiêu 2018:Vụ kế hoạch tài chính, tổ chức cán bộ. .v.vGD&TĐ - Căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức hành ...
Ngành Giáo dục huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa tuyển 146 chỉ tiêu, 10 KẾ TOÁN 2018

Ngành Giáo dục huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa tuyển 146 chỉ tiêu, 10 KẾ TOÁN 2018

Ngành Giáo dục huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa tuyển 146 chỉ tiêu, 10 KẾ TOÁN NĂM 2018. Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện Hoàng ...
Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT tuyển 03 vị trí cán bộ chuyên trách (KẾ TOÁN)

Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT tuyển 03 vị trí cán bộ chuyên trách (KẾ TOÁN)

Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT tuyển 03 vị trí cán bộ chuyên trách (KẾ TOÁN) cho Dự án thành phần Hợp phần 2 thuộc Dự án Tăn...
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội  tuyển dụng năm 2018

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyển dụng năm 2018

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội  tuyển dụng năm 2018 , Tuyển dụng 09 chỉ tiêu, trong đó: 07 Nghiệp vụ kiểm sát, 01 Công nghệ t...
Danh mục tài liệu chính thức ôn thi tuyển dụng công chức tại Quảng Trị (sở Nội Vụ)

Danh mục tài liệu chính thức ôn thi tuyển dụng công chức tại Quảng Trị (sở Nội Vụ)

Danh mục tài liệu chính thức ôn thi tuyển dụng công chức tại Quảng Trị. Được chia sẻ trên trang chính thức của sở Nội Vụ .Danh mục tài li...
Danh mục mẫu hồ sơ, tài liệu ôn thi công chức chính thức từ Sở Nội Vụ Đà Nẵng

Danh mục mẫu hồ sơ, tài liệu ôn thi công chức chính thức từ Sở Nội Vụ Đà Nẵng

Danh mục mẫu hồ sơ, tài liệu ôn thi công chức chính thức từ Sở Nội Vụ Đà Nẵng Sở Nội vụ đăng Thông báo số 3032/TB-SNV ngày 27/10/2017 c...
Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà Quảng trị tuyển 17 chỉ tiêu điều dưỡng, y sĩ, kĩ thuật viên, hộ lý

Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà Quảng trị tuyển 17 chỉ tiêu điều dưỡng, y sĩ, kĩ thuật viên, hộ lý

Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà Quảng trị tuyển 17 chỉ tiêu điều dưỡng, y sĩ, kĩ thuật viên, hộ lý. Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm...
Ủy Ban Nhân Dân Bình Định Tuyển  371 Chỉ Tiêu, Sở Tài Chính, Phòng Tài Chính .v.v.v

Ủy Ban Nhân Dân Bình Định Tuyển 371 Chỉ Tiêu, Sở Tài Chính, Phòng Tài Chính .v.v.v

Ủy Ban Nhân Dân Bình Định Tuyển  371 Chỉ Tiêu, Sở Tài Chính, Phòng Tài Chính .v.v.v, tuyển công chức  các sở ban ngành, các thị trấn, thị...