Showing posts with label Tuyển công chức. Show all posts
Showing posts with label Tuyển công chức. Show all posts
no image

Bộ Công Thương thông báo kéo dài thời gian tuyển công chức 2018

Căn cứ Kế hoạch số 4230/KH-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc tuyển dụng công chức năm 2018, kết quả cuộc họp Hội đồn...
Thi hải quan 2018: thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm  từ ngày 22/9 đến 23/9/2018.

Thi hải quan 2018: thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm từ ngày 22/9 đến 23/9/2018.

Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018.Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT – BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng B...
no image

Cục Tần số vô tuyến điện – Bộ Thông tin và Truyền thông tuyển dụng 4 kế toán- thủ quỹ- hạn nộp 27/8

Cục Tần số vô tuyến điện là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, cần tuyển dụng công chức với các thông tin c...
Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển dụng kế toán, phóng viên - hạn nộp 1/8/2018

Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển dụng kế toán, phóng viên - hạn nộp 1/8/2018

Đài Tiếng nói Việt Nam tuyển dụng kế toán, phóng viên - hạn nộp 1/8/2018  . Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển dụng phóng viên năm 2018...
Bộ tài chính tuyển dụng 66 chỉ tiêu 2018 hạn nộp 22/8/2018

Bộ tài chính tuyển dụng 66 chỉ tiêu 2018 hạn nộp 22/8/2018

Bộ tài chính tuyển dụng 66 chỉ tiêu 2018 hạn nộp 22/8/2018 . Từ ngày 16/8/2018 đến hết ngày 22/8/2018 (từ 8h30 đến 11h và từ 13h30h đến 16h...
 Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo thi tuyển công chức năm 2018 hạn nộp 05/08/2018

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo thi tuyển công chức năm 2018 hạn nộp 05/08/2018

Tuyển công chức tại Hà Nội 2018. Căn cứ Kế hoạch số 644/KH-BQLL ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về tuyển...
no image

Sở nội vụ Đà Nẵng tuyển 116 công chức hạn nộp 20/08/2018

Sở nội vụ Đà Nẵng tuyển 116 công chức  hạn nộp 20/08/2018.Thông báo về việc tuyển dụng công chức tại các sở, ngành, UBND quận, huyện thuộc ...
no image

UBND huyện Hòa Vang- Đà Nẵng- tuyển 26 Công chức - hạn nộp 16/08/2018

Về việc thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang năm 20181. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu, trong đó:
 UBND quận Cẩm Lệ -Đà Nẵng tuyển 36 công viên chức kế toán, hành chính, quản lý - hạn nộp 14/8/2018

UBND quận Cẩm Lệ -Đà Nẵng tuyển 36 công viên chức kế toán, hành chính, quản lý - hạn nộp 14/8/2018

 UBND quận Cẩm Lệ  tuyển 36 công viên chức kế toán, hành chính, quản lý - hạn nộp 14/8/2018 Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-SNV ngày 10 t...
no image

NỘI DUNG THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NGẠCH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

NỘI DUNG THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH  NGẠCH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 ...