Showing posts with label Kho bạc nhà nước. Show all posts
Showing posts with label Kho bạc nhà nước. Show all posts
Thi Kho Bạc Nhà Nước 2017- Bức thư chia sẻ tâm sự và kinh nghiệm xúc động

Thi Kho Bạc Nhà Nước 2017- Bức thư chia sẻ tâm sự và kinh nghiệm xúc động

Thi Kho Bạc Nhà Nước 2017- Bức thư chia sẻ tâm sự và kinh nghiệm xúc động từ một chị hơn tuổi mình.  Xin đăng lại làm kỉ niệm để nhớ mãi về...
Share full tài liệu ngạch kế toán viên + chuyên viên Kho bạc nhà nước

Share full tài liệu ngạch kế toán viên + chuyên viên Kho bạc nhà nước

Share full tài liệu ngạch kế toán viên + chuyên viên Kho bạc nhà nước . Đây là những tài liệu hay được share lại phục vụ cho ôn thi kho bạc...
Tài liệu Tin học ngạch chuyên viên làm Công nghệ thông tin  (Thuế)- link Google driver

Tài liệu Tin học ngạch chuyên viên làm Công nghệ thông tin (Thuế)- link Google driver

Tài liệu Tin học ngạch chuyên viên làm Công nghệ thông tin  (Thuế) được khá nhiều bạn share. Mình xin tổng hợp và chọn lọc gửi tới các bạn ...
Một số tài liệu chính thức ngạch chuyên viên tin học - ôn thi kho bạc, công chức thuế

Một số tài liệu chính thức ngạch chuyên viên tin học - ôn thi kho bạc, công chức thuế

Gửi tới các bạn Một số tài liệu chính thức ngạch chuyên viên tin học - ôn thi kho bạc, công chức thuế chính thức- link download rất nhanh m...
Mất bằng gốc cấp 3, bằng gốc đại học có được xét công chức thuế, kho bạc, ngân hàng nhà nước?

Mất bằng gốc cấp 3, bằng gốc đại học có được xét công chức thuế, kho bạc, ngân hàng nhà nước?

Mất bằng gốc cấp 3, bằng gốc đại học có được xét công chức thuế, kho bạc, ngân hàng nhà nước? Câu này nhiều bạn hỏi quá nên mình phải viết ...
Chính thức Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2018-  tin vui cho công chức thuế và kho bạc, ngân hàng nhà nước

Chính thức Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2018- tin vui cho công chức thuế và kho bạc, ngân hàng nhà nước

Tin vui cho công chức thuế và kho bạc, ngân hàng nhà nước.Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu v...
Chúc mừng anh Hoàng Nguyễn (Facebook: Hoang Nguyen) đỗ Kho Bạc Nhà Nước 2017

Chúc mừng anh Hoàng Nguyễn (Facebook: Hoang Nguyen) đỗ Kho Bạc Nhà Nước 2017

Nay bận h mới về, nửa đêm viết bài Chúc mừng anh Hoàng Nguyễn (Facebook: Hoang Nguyen) đỗ Kho Bạc Nhà Nước 2017.  Anh Hoàng là anh cả của g...
Mời đặt câu hỏi-Topic giải đáp thắc mắc giấy tờ chuẩn  bị vào công chức thuế và kho bạc nhà nước

Mời đặt câu hỏi-Topic giải đáp thắc mắc giấy tờ chuẩn bị vào công chức thuế và kho bạc nhà nước

Mời đặt câu hỏi-Topic giải đáp thắc mắc giấy tờ chuẩn  bị vào công chức thuế và kho bạc nhà nước . Các câu hỏi mà các bạn vẫn hay thắc mắc ...
Danh sách thí sinh đỗ Kho Bạc Nhà Nước bằng hình thức Thi Tuyển

Danh sách thí sinh đỗ Kho Bạc Nhà Nước bằng hình thức Thi Tuyển

Danh sách thí sinh đỗ Kho Bạc Nhà Nước bằng hình thức Thi Tuyển. Đây là danh sách các thí sinh đỗ chính thức sau phúc khảo và là kết quả cu...
Hướng dẫn nhận giấy báo, hồ sơ trúng tuyển, xét tuyển Kho Bạc Nhà Nước 2017 chính thức

Hướng dẫn nhận giấy báo, hồ sơ trúng tuyển, xét tuyển Kho Bạc Nhà Nước 2017 chính thức

Hướng dẫn nhận giấy báo, hồ sơ trúng tuyển, xét tuyển Kho Bạc Nhà Nước 2017 chính thức. Bài viết này sẽ lý giải và hướng dẫn các bạn từng b...