Showing posts with label Kho bạc nhà nước. Show all posts
Showing posts with label Kho bạc nhà nước. Show all posts
Thi Kho Bạc Nhà Nước 2017- Bức thư chia sẻ tâm sự và kinh nghiệm xúc động

Thi Kho Bạc Nhà Nước 2017- Bức thư chia sẻ tâm sự và kinh nghiệm xúc động

Thi Kho Bạc Nhà Nước 2017- Bức thư chia sẻ tâm sự và kinh nghiệm xúc động từ một chị hơn tuổi mình.  Xin đăng lại làm kỉ niệm để nhớ mãi về...
Tài liệu Tin học ngạch chuyên viên làm Công nghệ thông tin  (Thuế)- link Google driver

Tài liệu Tin học ngạch chuyên viên làm Công nghệ thông tin (Thuế)- link Google driver

Tài liệu Tin học ngạch chuyên viên làm Công nghệ thông tin  (Thuế) được khá nhiều bạn share. Mình xin tổng hợp và chọn lọc gửi tới các bạn ...
Mất bằng gốc cấp 3, bằng gốc đại học có được xét công chức thuế, kho bạc, ngân hàng nhà nước?

Mất bằng gốc cấp 3, bằng gốc đại học có được xét công chức thuế, kho bạc, ngân hàng nhà nước?

Mất bằng gốc cấp 3, bằng gốc đại học có được xét công chức thuế, kho bạc, ngân hàng nhà nước? Câu này nhiều bạn hỏi quá nên mình phải viết ...
Chính thức Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2018-  tin vui cho công chức thuế và kho bạc, ngân hàng nhà nước

Chính thức Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2018- tin vui cho công chức thuế và kho bạc, ngân hàng nhà nước

Tin vui cho công chức thuế và kho bạc, ngân hàng nhà nước.Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu v...
Chúc mừng anh Hoàng Nguyễn (Facebook: Hoang Nguyen) đỗ Kho Bạc Nhà Nước 2017

Chúc mừng anh Hoàng Nguyễn (Facebook: Hoang Nguyen) đỗ Kho Bạc Nhà Nước 2017

Nay bận h mới về, nửa đêm viết bài Chúc mừng anh Hoàng Nguyễn (Facebook: Hoang Nguyen) đỗ Kho Bạc Nhà Nước 2017.  Anh Hoàng là anh cả của g...
Danh sách thí sinh đỗ Kho Bạc Nhà Nước bằng hình thức Thi Tuyển

Danh sách thí sinh đỗ Kho Bạc Nhà Nước bằng hình thức Thi Tuyển

Danh sách thí sinh đỗ Kho Bạc Nhà Nước bằng hình thức Thi Tuyển. Đây là danh sách các thí sinh đỗ chính thức sau phúc khảo và là kết quả cu...
Hướng dẫn nhận giấy báo, hồ sơ trúng tuyển, xét tuyển Kho Bạc Nhà Nước 2017 chính thức

Hướng dẫn nhận giấy báo, hồ sơ trúng tuyển, xét tuyển Kho Bạc Nhà Nước 2017 chính thức

Hướng dẫn nhận giấy báo, hồ sơ trúng tuyển, xét tuyển Kho Bạc Nhà Nước 2017 chính thức. Bài viết này sẽ lý giải và hướng dẫn các bạn từng b...
Kết quả điểm thi kho bạc Nhà Nước 2017 sau phúc khảo

Kết quả điểm thi kho bạc Nhà Nước 2017 sau phúc khảo

Kết quả điểm thi kho bạc Nhà Nước 2017 sau phúc khảo. Danh sách điểm thi kho bạc nhà nước chốt hạ cuối cùng chính thức
Danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyen 2017 Kho Bạc Nhà Nước 2017

Danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyen 2017 Kho Bạc Nhà Nước 2017

Danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyen 2017 Kho Bạc Nhà Nước 2017
Kết quả điểm xét tuyển KHO BẠC NHÀ NƯỚC  2017 sau phúc khảo chính thức

Kết quả điểm xét tuyển KHO BẠC NHÀ NƯỚC 2017 sau phúc khảo chính thức

Kết quả điểm xét tuyển KHO BẠC NHÀ NƯỚC  2017 sau phúc khảo chính thức