Showing posts with label Kho bạc nhà nước. Show all posts
Showing posts with label Kho bạc nhà nước. Show all posts
Đề thi chính thức kho bạc nhà nước môn nghiệp vụ chuyên ngành  kế toán viên năm 2016

Đề thi chính thức kho bạc nhà nước môn nghiệp vụ chuyên ngành kế toán viên năm 2016

Đề thi chính thức kho bạc nhà nước môn nghiệp vụ chuyên ngành  kế toán viên  năm 2016. Tổ chức thi vào 2017.
Đề thi môn Tiếng Anh chính thức kho bạc nhà nước  2017 đợt 1- bản nét - ngày 20/8

Đề thi môn Tiếng Anh chính thức kho bạc nhà nước 2017 đợt 1- bản nét - ngày 20/8

Đề thi môn Tiếng Anh chính thức kho bạc nhà nước  2017 đợt 1- bản nét - ngày 20/8/2017. Đây là đề mình đang sưu tầm, hiện chưa có bạn up lê...
Đề thi môn tin học mã 001 chính thức kho bạc nhà nước  2017 đợt 1 mã đề 001- bản nét

Đề thi môn tin học mã 001 chính thức kho bạc nhà nước 2017 đợt 1 mã đề 001- bản nét

Đề thi môn tin học chính thức kho bạc nhà nước  + đáp án đề 2017 đợt 1 mã đề 001- bản nét. Hiện nay thì chưa có đáp án chính thức.
Đề chuyên ngành kế toán chính thức+ đáp án thi Kho bạc nhà nước 2017 ngày 20/8

Đề chuyên ngành kế toán chính thức+ đáp án thi Kho bạc nhà nước 2017 ngày 20/8

Đề chuyên ngành kế toán chính thức+ đáp án thi Kho bạc nhà nước 2017 ngày 20/8/2017. Đề kho bạc 2017, đề thi kho bạc chính thức 2017, đề th...
Có nên mua tài liệu ? Những lưu ý về tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước

Có nên mua tài liệu ? Những lưu ý về tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước

Những lưu ý về tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước :   KBNN đã thông báo KBNN không tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị,...
Các kiến thức cần học cho thi công chức thuế, kho bạc 2019

Các kiến thức cần học cho thi công chức thuế, kho bạc 2019

Sau những thông tin ban đầu về tuyển dụng công chức thuế 2019. Các kiến thức cần học cho thi công chức thuế, kho bạc 2019 các bạn cần nắm ...
Tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước 2019 mới nhất - cập nhật liên tục (update theo luật mới)

Tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước 2019 mới nhất - cập nhật liên tục (update theo luật mới)

Tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước 2019 mới nhất (update theo luật mới). Đây là tổng hợp các tài liệu mình vừa cập nhật và sưu tầm. Được sha...
Download file Word - Bài giảng kế toán ngân sách bản đẹp- ôn thi kho bạc nhà nước

Download file Word - Bài giảng kế toán ngân sách bản đẹp- ôn thi kho bạc nhà nước

Download file Word - Bài giảng kế toán ngân sách bản đẹp- ôn thi kho bạc nhà nước 2019 và ngân hàng nhà nước.
Kho bạc tuyển dụng 2019: có tuyển không? nhiều địa phương đang thiếu các chỉ tiêu

Kho bạc tuyển dụng 2019: có tuyển không? nhiều địa phương đang thiếu các chỉ tiêu

Kho bạc tuyển dụng 2019: Nhiều địa phương đang thiếu các chỉ tiêu. 2019 có tuyển công chức kho bạc nhà nước không? Đặc biệt trong báo cáo m...
Nội dung đề cương ôn thi tiếng Anh trình độ B: Từ vựng, ngữ pháp, tóm tắt ngữ pháp rất hay

Nội dung đề cương ôn thi tiếng Anh trình độ B: Từ vựng, ngữ pháp, tóm tắt ngữ pháp rất hay

Nội dung đề cương ôn thi tiếng Anh trình độ B: Từ vựng, ngữ pháp, tóm tắt ngữ pháp rất hay. Đây là tài liệu chính quy được TRƯỜNG ĐH PHẠM V...