Showing posts with label Công chức thuế. Show all posts
Showing posts with label Công chức thuế. Show all posts
Tổng hợp 300 câu trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh (có đáp án) ôn kho bạc, thuế, ngân hàng nhà nước chọn lọc

Tổng hợp 300 câu trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh (có đáp án) ôn kho bạc, thuế, ngân hàng nhà nước chọn lọc

Tổng hợp 300 câu trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh ôn kho bạc, nhà nước , công chức thuế , ngân hàng nhà nước  , công chức xã phường, sở ban n...
Danh sách trúng tuyển công chức thuế 2017  (Cập nhập- còn khoảng 25 ngày nữa)

Danh sách trúng tuyển công chức thuế 2017 (Cập nhập- còn khoảng 25 ngày nữa)

Bao giờ có Danh sách trúng tuyển công chức thuế 2017  (kì thi công chức thuế 2016. Thi năm 2017, xét tuyển năm 2018. Hiện đã có kết quả xé...
Kết quả xét tuyển công chức thuế 2016 (thi 2018) chính thức

Kết quả xét tuyển công chức thuế 2016 (thi 2018) chính thức

Kết quả xét tuyển công chức thuế 2016, 2017 (thi 2018) chính thức. Thông báo kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 20...
Hải Quan tuyển dụng 2018: Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng công chức

Hải Quan tuyển dụng 2018: Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng công chức

Hải Quan tuyển dụng 2018: Cục Hải quan tỉnh Long An tuyển dụng công chức với các chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, ...
Cập nhập điểm chuẩn đỗ công chức thuế 2016 - sau kết quả phúc khảo chính thức vòng 2 ngày 31/8/2016

Cập nhập điểm chuẩn đỗ công chức thuế 2016 - sau kết quả phúc khảo chính thức vòng 2 ngày 31/8/2016

Cập nhập điểm chuẩn đỗ công chức thuế 2016 , thi 2017, công bố chính thức hôm nay 31/1/2018. Điểm chuẩn đỗ công chức thuế này mình dựa trên...
Tổng cục thuế tuyển dụng 2018- những vị trí nào có khả năng?

Tổng cục thuế tuyển dụng 2018- những vị trí nào có khả năng?

Tổng cục thuế tuyển dụng 2018- những ngành có khả năng, những vị trí nào có khả năng. Đây là thông tin rất được quan tâm sau thời gian mà ...
Tổng cục thuế dự kiến Cắt bỏ 200 chi cục, giảm 10% cán bộ thuế

Tổng cục thuế dự kiến Cắt bỏ 200 chi cục, giảm 10% cán bộ thuế

Dự kiến: Tổng cục thuế dự kiến Cắt bỏ 200 chi cục, giảm 10% cán bộ thuế. Tổng cục Thuế đang hoàn thiện đề án về cải cách bộ máy hành chính...
Kết quả phúc khảo công chức thuế 2016 vòng 2 chính thức

Kết quả phúc khảo công chức thuế 2016 vòng 2 chính thức

Thông báo kết quả thi vòng 2 (sau phúc khảo) kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 (kết quả phú khảo vòng 2 công chức thuế chí...
Thi công chức thuế 2018 - thông tin và tài liệu ôn tập

Thi công chức thuế 2018 - thông tin và tài liệu ôn tập

Gửi tới các bạn bài viết về Thi công chức thuế 2018 hoặc 2019 - thông tin và tài liệu ôn tập. Đây là những thông tin thi công chức thuế từ ...
Đề thi  + đáp án xét tuyển công chức thuế chính thức 2016 (thi 2018)

Đề thi + đáp án xét tuyển công chức thuế chính thức 2016 (thi 2018)

Đề thi  + đáp án xét tuyển công chức thuế 2016 (thi 2018). Bài do bạn Trương Alex chia sẻ. giúp các bạn ôn thi tuyển công chức thuế tốt. ...