Tóm tắt- câu hỏi chính sách tiền tệ- ôn thi Ngân Hàng Nhà nước 2017

Tóm tắt- câu hỏi chính sách tiền tệ- ôn thi Ngân Hàng Nhà nước 2017. Hệ thống những câu hỏi và tóm tắt giúp các bạn ôn thi ngân hàng nhà nước 2017 cho tốt.

Tóm tắt- câu hỏi chính sách tiền tệ-

1. Mục tiêu cuối cùng của chính sách tiền tệ là gì? Tại sao khi thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ, NHTW phải thiết lập các mục tiêu trung gian?
Trả lời:
• Khái niệm
Chính sách tiền tệ, là một bộ phận trong tổng thể hệ thống chính sách kinh tế của nhà nước để thực hiện việc quản lý vĩ mô đối vơi nền kinh tế nhằm đạt được những mục tiêu kinh tế – xã hội trong từng giai đoạn nhất định.
• Các mục tiêu của chính sách tiền tệ
Bằng việc sử dụng các công cụ của CSTT, NHTW không thể tác động trực tiếp và ngay lập tức đến các mục tiêu cuối cùng của CSTT như: giá cả, sản lượng, công ăn việc làm… NHTW của tất cả các nước thường xác định các chỉ tiêu cần đạt được trước khi đạt được mục tiêu cuối cùng. Các chỉ tiêu này thường chia thành hai loại: mục tiêu trung gian và mục tiêu hoạt động.

Link download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.