UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019

UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

Lào cai tuyển dụng viên chức 2019

Tài liệu ôn thi trọn bộ bao gồm 4 phần: 

– Kiến thức chung gồm 7 chuyên đề ( hệ thống chính trị VN, pháp luật cán bộ, công chức; tiêu chuẩn nghiệp vụ chức trách công chức; Luật thực hành tiết kiệm chống lãnh phí; đạo đức công vụ, văn bản trong hệ thống chính trị VN, Luật phòng chống tham nhũng….)

=========> Đặc biệt có bộ ngân hàng 539 câu hỏi trắc nghiệm theo chuyên đề mới nhất được biên soạn thay đổi phù hợp theo  Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực 15/01/2019 và bộ 10 câu hỏi tự luận có đáp án theo cấu trúc đề thi công chức mới nhất 2019

– Tin học ( hệ thống kiến thức trọng tâm, 133 câu hỏi trắc nghiệm Sở nội vụ và bộ 840 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án có khả năng ra nhiều nhất trong các kỳ thi tuyển công chức)

– Anh văn ( nội dung biên soạn dựa trên Trình độ  bậc 1 và bậc 2 (A1 và A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam + 800 câu hỏi trắc nghiệm xác suất cao đã từng được Sở nội vụ sử dụng cho kỳ thi tuyển công chức),

– Phần kiến thức chuyên ngành

Chú_ý đăng kí email nhận tài liệu

B1- Vào website ngolongnd.net
B2: Trên di động: Kéo xuống dưới, trên desktop: nhìn sang cột phải có nút đăng kí nhận bài
B3: Vào email check thư xác nhận và bấm vào link confirm để nhận tài liệu công chức và tin tuyển dụng qua email
Chú ý: Sau khi đăng kí xong nhớ vào mail của bạn để xác nhận lại, có thể email xác nhận trong mục SPAM hoặc QUẢNG CÁO!
LƯU Ý: NẾU KHÔNG ĐĂNG KÍ THÀNH CÔNG KHÔNG NHẬN ĐƯỢC TÀI LIỆU:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.