Một số Đề thi thử môn thống kê chính thức- có đáp án chi tiết- tài liệu ôn thi tổng cục thống kê

Description: Một số Đề thi thử môn thống kê chính thức- có đáp án chi tiết- tài liệu ôn thi tổng cục thống kê 2019. Đây là những tài liệu chọn lọc gửi tới các bạn ôn thi tổng cục thống kê năm nay

Một số Đề thi thử môn thống kê chính thức- có đáp án chi tiết- tài liệu ôn thi tổng cục thống kê 2019. Đây là những tài liệu chọn lọc gửi tới các bạn ôn thi tổng cục thống kê năm nay

Đề số 1

Phần lý thuyết

Câu 1: Điều tra thống kê là gì? Phân loại điều tra thống kê.
Câu 2: Lãnh thổ kinh tế là gì? Phân biệt lãnh thổ kinh tế với lãnh thổ quốc gia.
Câu 3: Chỉ số trong thống kê là gì? Đặc điểm và ý nghĩa của chỉ số.

Phần bài tập

Câu 1:
Nêu rõ công thức tính các chỉ tiêu và hoàn thành bảng số liệu sau:

Năm

Giá trị sản xuất (triệu USD)Lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn (triệu USD)Tốc độ phát triển liên hoàn (%)Tốc độ tăng (giảm) liên hoàn (%)Giá trị 1% tăng (giảm) (triệu USD)
2005
200633+3
2007+15
2008
2009460,42
Câu 2:
Tiến hành điều tra thu nhập của hộ gia đình ở tỉnh A gồm có 3 vùng: đồng bằng, trung du và miền núi với tổng số hộ là 400.000 hộ, biết số hộ ở vùng đồng bằng là 100.000 hộ, số hộ ở vùng trung du là 200.000 hộ, số hộ ở vùng miền núi là 100.000 hộ. Người ta sẽ tiến hành điều tra ở 3500 hộ và phân bố mẫu cho 3 vùng có số mẫu tỷ lệ thuận với căn bậc hai của quy mô tổng thể.
Yêu cầu: Tính số mẫu phân chia cho mỗi vùng.
Câu 3:Có bảng số liệu sau
Mặt hàngKỳ gốcKỳ báo cáo
Sản lượng (chiếc)Giá bán
 ( ngđồng)
Sản lượng (chiếc)Giá bán
 ( ngđồng)
A300052,2325053
B250048300049,8
 1. Tính chỉ số tổng hợp về giá với quyền số là sản lượng kỳ gốc và sản lượng kỳ báo cáo.
 2. Tính chỉ số tổng hợp về lượng với quyền số là giá bán kỳ gốc và giá bán kỳ báo cáo.

Đề số 2

Phần lý thuyết

Câu 1:Thế nào là tiêu thức phân tổ thống kê? Để chọn được tiêu thức phân tổ tốt thì cần phải tuân theo những yêu cầu nào?
Câu 2:Hãy trình bày công thức tính tốc độ phát triển định gốc và tốc độ phát triển liên hoàn. Nêu mối quan hệ giữa 2 loại tốc độ phát triển này?
Câu 3:Hãy nêu các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp của hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) và mối quan hệ của chúng .

Phần bài tập

Câu 4: Có tài liệu về giá trị sản xuất (GO) của doanh  nghiệp A qua một số năm như sau:
Năm200720082009201020112012
GO (tỷ đồng)10,012,515,417,620,222,9
Tính tốc độ phát triển định gốc và liên hoàn.
Câu 5: Có số liệu về dân số trung bình  của một địa phương như sau (1000 người):
 
20052006200720082009
Tổng số 8012581250827508305084650
Trong đó:
Nam3846039813413754235644018
Nữ4166541438413754069540632
Yêu cầu:
 1. Tính dân số trung bình của địa phương trong giai đoạn trên
 2. Tính các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu biến động cơ cấu dân số. Nhận xét.
 3. Phân tích xu hướng biến động của quy mô dân số.

Câu 6: Có số liệu năm báo cáo của tỉnh P như sau:
                                                                      Đơn vị tính: Nghìn tỷ đồng
Giá trị
1.  Ngành công nghiệp và xây dựng
a.  Doanh thu thuần sản xuất, kinh doanh19000
b.  Tồn kho thành phẩm và sản phẩm dở dang
-     Đầu kỳ1000
-     Cuối kỳ2000
2.  Giá trị tăng thêm (VA) của các ngành sau
a.  Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản1000
b.  Ngành dịch vụ4000
3.  Thuế nhập khẩu500

Biết thêm: Tỷ lệ chi phí trung gian so giá trị sản xuất trong ngành công nghiệp và xây dựng là 75%.
Tính:
 1. Giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp và xây dựng năm báo cáo của tỉnh P
 2. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm báo cáo của tỉnh P?

Đáp án có thang điểm cụ thể + tải full tài liệu:

: #Chú_ý đăng kí email nhận tài liệu
B1- Vào website ngolongnd.net
B2: Trên di động: Kéo xuống dưới, trên desktop: nhìn sang cột phải có nút đăng kí nhận bài
B3: Vào email check thư xác nhận và bấm vào link confirm để nhận tài liệu công chức và tin tuyển dụng qua email
Chú ý: Sau khi đăng kí xong nhớ vào mail của bạn để xác nhận lại, có thể email xác nhận trong mục SPAM hoặc QUẢNG CÁO!
LƯU Ý: NẾU KHÔNG ĐĂNG KÍ THÀNH CÔNG KHÔNG NHẬN ĐƯỢC TÀI LIỆU
Nội dung chính
  Mới hơn
  Cũ hơn
  Cũ hơn
  Next Post
  Ý kiến bạn đọc:
  Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!
  Xem nhiều cùng chủ đề: