Hệ thống văn bản về thuế mới nhất hiện nay (update 2019- RẤT HAY)

Hệ thống văn bản về thuế mới nhất hiện nay (update 2019- RẤT HAY). Gồm rất nhiều tài liệu hay về thuế từ 2017 và được mình update 2019 ở dưới- có link tải trực tiếp
Tổng hợp full bộ đề thi và đáp án từ 2010 đến 2016- rất quý giá: https://www.ngolongnd.net/2017/02/tong-hop-full-bo-de-dap-an-thi-cong-chuc-thue-tu-2010-den2016.html
Kinh nghiệm học môn thuế: https://www.ngolongnd.net/2016/04/kinh-nghiem-hoc-mon-thue-rat-hay.html

Các việc làm ở đây: https://www.ngolongnd.net/2017/02/thong-tin-viec-lam-ke-toan-kiem-toan-thang2-2017.html

Hệ thống văn bản về thuế 2017

STT Nội dung Loại văn bản Số hiệu Ngày hiệu lực/ hợp nhất
01 Đăng ký thuế Luật 78/2006/QH11 01/07/2007
Nghị định 83/2013/NĐ-CP 15/09/2013
Thông tư 95/2016/TT-BTC 12/08/2016
156/2013/TT-BTC 20/12/2013
02 Kê khai thuế Luật 78/2006/QH11 01/07/2007
Nghị định 83/2013/NĐ-CP 15/09/2013
Thông tư 156/2013/TT-BTC 20/12/2013
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH 28/04/2016
03 Xử phạt vi phạm hành chính về thuế Nghị định 129/2013/NĐ-CP 15/12/2013
Thông tư 166/2013/TT-BTC 01/01/2014
130/2016/TT-BTC 01/07/2016
04 Thuế giá trị gia tăng Luật 13/2008/QH12 01/01/2009
31/2013/QH13 01/01/2014
71/2014/QH13 01/01/2015
106/2016/QH13 01/07/2016
Nghị định 92/2013/NĐ-CP 13/08/2013
209/2013/NĐ-CP 01/01/2014
91/2014/NĐ-CP 15/11/2014
12/2015/NĐ-CP 01/01/2015
100/2016/NĐ-CP 01/07/2016
Thông tư 219/2013/TT-BTC 01/01/2014
141/2013/TT-BTC 30/11/2013
119/2014/TT-BTC 01/09/2014
151/2014/TT-BTC 15/11/2014
193/2015/TT-BTC 10/01/2016
26/2015/TT-BTC 01/01/2015
99/2016/TT-BTC 13/08/2016
130/2016/TT-BTC 01/07/2016
173/2016/TT-BTC 15/12/2016
Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC 17/06/2015
01/VBHN-VPQH 28/04/2016
05 Thuế thu nhập cá nhân Luật 04/2007/QH12 01/01/2009
26/2012/QH13 01/07/2013
71/2014/QH13 01/01/2015
Nghị định 65/2013/NĐ-CP 01/07/2013
91/2014/NĐ-CP 15/11/2014
12/2015/NĐ-CP 01/01/2015
Thông tư 20/2010/TT-BTC 22/03/2010
111/2013/TT-BTC 01/10/2013
119/2014/TT-BTC 01/09/2014
151/2014/TT-BTC 15/11/2014
92/2015/TT-BTC 30/07/2015
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC 05/02/2015
15/VBHN-VPQH 11/12/2014
06 Thuế thu nhập doanh nghiệp Luật 14/2008/QH12 01/01/2009
32/2013/QH13 01/01/2014
71/2014/QH13 01/01/2015
Nghị định 218/2013/NĐ-CP 15/02/2014
91/2014/NĐ-CP 15/11/2014
12/2015/NĐ-CP 01/01/2015
Thông tư 150/2010/TT-BTC 11/11/2010
78/2014/TT-BTC 02/08/2014
119/2014/TT-BTC 01/09/2014
151/2014/TT-BTC 15/11/2014
96/2015/TT-BTC 06/08/2015
Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC 14/09/2015
04/VBHN-VPQH 11/07/2013
07 Thuế thiêu thụ đặc biệt Luật 27/2008/QH12 01/04/2009
71/2014/QH13 01/01/2015
70/2014/QH13 01/01/2016
106/2016/QH13 01/07/2016
Nghị định 108/2015/NĐ-CP 01/01/2016
100/2016/NĐ-CP 01/07/2016
Thông tư 195/2015/TT-BTC 01/01/2016
130/2016/TT-BTC 01/07/2016
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH 28/04/2016
08 Thuế xuất nhập khẩu Luật 107/2016/QH13 01/09/2016
Nghị định 134/2016/NĐ-CP 01/09/2016
Thông tư 38/2015/TT-BTC 01/04/2015
09 Thuế tài nguyên Luật 45/2009/QH12 01/07/2010
71/2014/QH13 01/01/2015
Nghị định 50/2010/NĐ-CP 01/07/2010
12/2015/NĐ-CP 01/01/2015
Thông tư  152/2015/TT-BTC 20/11/2015
174/2016/TT-BTC 12/12/2016
12/2016/TT-BTC 01/07/2016
 Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH 11/12/2014
10/VBHN-BTC 26/05/2015
10 Thuế bảo vệ môi trường  Luật 57/2010/QH12 01/01/2012
 Nghị định 67/2011/NĐ-CP 01/01/2012
69/2012/NĐ-CP 15/11/2012
 Thông tư 152/2011/TT-BTC 01/01/2012
159/2012/TT-BTC 15/11/2012
159/2012/TT-BTC 15/11/2012
Văn bản hợp nhất  10/VBHN-BTC 26/05/2015
11 Thuế sử dụng đất  Luật 23-L/CTN 01/01/1994
48/2010/QH12 01/01/2012
 Nghị định 74-CP 01/01/1994
73-CP 25/10/1993
53/2011/NĐ-CP 01/01/2012
 Thông tư 89-TC/TCT 01/01/1994
92/TTLB 10/11/1993
03/1997/TC-TCT 01/01/1997
117/1999/TT-BTC 01/01/2000
153/2011/TT-BTC 01/01/2012

 Linkdown  ở đây: https://www.facebook.com/groups/chiasetailieuvieclamketoan/
Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat-binh-luan-gop-y//15777/he-thong-van-ban-ve-thue-moi-nhat-nam-2017#

#Chú_ý đăng kí email nhận tài liệu

B1- Vào website ngolongnd.net
B2: Trên di động: Kéo xuống dưới, trên desktop: nhìn sang cột phải có nút đăng kí nhận bài
B3: Vào email check thư xác nhận và bấm vào link confirm để nhận tài liệu công chức và tin tuyển dụng qua email
Chú ý: Sau khi đăng kí xong nhớ vào mail của bạn để xác nhận lại, có thể email xác nhận trong mục SPAM hoặc QUẢNG CÁO!
https://www.ngolongnd.net/…/kho-bac-tuyen-dung-2019

Hệ thống văn bản về thuế  Update 2019:

STT Văn bản Trích yếu Ngày/TrạngThái Download
1 Quyết định số 832/QĐ-TTg Giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 của Bộ Ngoại giao Ban hành: 09/07/2018
Hiệu lực: 09/07/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư số 96/2016/TT-BTC Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam Ban hành: 28/06/2016
Hiệu lực: 15/08/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Thông tư số 97/2016/TT-BTC Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam Ban hành: 28/06/2016
Hiệu lực: 15/08/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế Ban hành: 23/02/2016
Hiệu lực: 15/04/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Nghị quyết số 78/NQ-CP Miễn thuế đối với trái phiếu của Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014 Ban hành: 01/11/2014
Hiệu lực: 01/11/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Nghị quyết số 63/NQ-CP Nghị quyết về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp Ban hành: 25/08/2014
Hiệu lực: 25/08/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Thông tư số 06/2014/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Ban hành: 11/02/2014
Hiệu lực: 11/02/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực
8 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Ban hành: 26/12/2013
Hiệu lực: 15/02/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng Ban hành: 18/12/2013
Hiệu lực: 01/01/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Nghị định số 92/2013/NĐ-CP Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng Ban hành: 13/08/2013
Hiệu lực: 13/08/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế Ban hành: 22/07/2013
Hiệu lực: 15/09/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân Ban hành: 27/06/2013
Hiệu lực: 01/07/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Nghị định số 25/2013/NĐ-CP Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Ban hành: 29/03/2013
Hiệu lực: 01/07/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Luật số 26/2012/QH13 Luật số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân Ban hành: 22/11/2012
Hiệu lực: 01/07/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Ban hành: 19/01/2012
Hiệu lực: 10/03/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Thông tư số 170/2011/TT-BTC Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Ban hành: 25/11/2011
Hiệu lực: 09/01/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Thông tư số 154/2011/TT-BTC Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân. Ban hành: 11/11/2011
Hiệu lực: 01/07/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Nghị định số 101/2011/NĐ-CP Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân Ban hành: 04/11/2011
Hiệu lực: 20/12/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Nghị định số 101/2011/NĐ-CP Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân. Ban hành: 04/11/2011
Hiệu lực: 20/12/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Ban hành: 11/10/2011
Hiệu lực: 30/11/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực

STT Văn bản Trích yếu Ngày/TrạngThái Download
21 Thông tư số 116/2011/TT-BTC Thông tư số 116/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi chở xuống đã qua sử dụng. Ban hành: 15/08/2011
Hiệu lực: 15/08/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
22 Nghị quyết số 08/2011/QH13 Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 06/08/2011 của Quốc hội XII về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân. Ban hành: 06/08/2011
Hiệu lực: 06/08/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
23 Thông tư số 104/2011/TT-BTC Thông tư số 104/2011/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài Ban hành: 12/07/2011
Hiệu lực: 26/08/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
24 Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 04 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011. Ban hành: 06/04/2011
Hiệu lực: 06/04/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
25 Quyết định số 269/QĐ-TTg Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2011. Ban hành: 23/02/2011
Hiệu lực: 01/03/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
26 Quyết định số 268/QĐ-TTg Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Biểu giá bán lẻ điện. Ban hành: 23/02/2011
Hiệu lực: 23/02/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
27 Luật số 48/2012/QH12 Luật số 48/2012/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội khóa 12 về Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Ban hành: 17/06/2010
Hiệu lực: 01/01/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
28 Thông tư số 27/2010/TT-BCT Thông tư số 27/2010/TT-BCT ngày 16 tháng 06 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc điều chỉnh, sửa đổi Thông tư số 34/2009/TT-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào. Ban hành: 16/06/2010
Hiệu lực: 01/08/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực
29 Thông tư số 39/2010/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010 Ban hành: 22/03/2010
Hiệu lực: 10/04/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
30 Thông tư số 22/2010/TT-BTC Thông tư số 22/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng. Ban hành: 12/02/2010
Hiệu lực: 29/03/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
31 Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010. Ban hành: 12/02/2010
Hiệu lực: 10/04/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
32 Thông tư số 11/2010/TT-BTC Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Ban hành: 19/01/2010
Hiệu lực: 06/03/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
33 Thông tư số 02/2010/TT-BTC Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Ban hành: 11/01/2010
Hiệu lực: 25/02/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
34 Luật số 45/2009/QH12 Luật số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XII về Thuế Tài nguyên. Ban hành: 25/11/2009
Hiệu lực: 01/07/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
35 Nghị định số 100/2009/NĐ-CP Nghị định số 100/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng. Ban hành: 03/11/2009
Hiệu lực: 01/01/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
36 Thông tư số 28/2009/TT-BCT Thông tư số 28/2009/TT-BCT ngày 28 tháng 09 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc xác nhận hạn ngạch thuế quan đối với mật ong tự nhiên nhập khẩu vào Nhật Bản theo Hiệp định giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế Ban hành: 28/09/2009
Hiệu lực: 12/11/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
37 Thông tư số 04/2009/TT-BKH Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23 tháng 07 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng. Ban hành: 23/07/2009
Hiệu lực: 08/08/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
38 Quyết định số 832/QĐ-TTg Quyết định số 832/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 06 năm 2009 về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Cô-oét về việc tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập. Ban hành: 18/06/2009
Hiệu lực: 18/06/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
39 Quyết định số 831/QĐ-TTg Quyết định số 831/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 06 năm 2009 về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ca-ta về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập. Ban hành: 18/06/2009
Hiệu lực: 18/06/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
40 Quyết định số 803/QĐ-TTg Quyết định số 803/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 06 năm 2009 về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Các Tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản. Ban hành: 10/06/2009
Hiệu lực: 10/06/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
STT Văn bản Trích yếu Ngày/TrạngThái Download
41 Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 04 năm 2009 về việc bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp. Ban hành: 16/04/2009
Hiệu lực: 16/04/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
42 Thông tư số 57/2009/TT-BTC Thông tư số 57/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24 tháng 3 năm 2009 hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam. Ban hành: 24/03/2009
Hiệu lực: 08/05/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
43 Nghị định số 26/2009/NĐ-CP Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Ban hành: 16/03/2009
Hiệu lực: 01/04/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
44 Thông tư số 03/2009/TT-BTC Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 1 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội Ban hành: 13/01/2009
Hiệu lực: 27/01/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
45 Luật số 14/2008/QH12 Luật số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc hội khoá XII nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thuế thu nhập doanh nghiệp. Ban hành: 03/06/2008
Hiệu lực: 01/01/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
46 Luật số 04/2007/QH12 Luật số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội khoá XII nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thuế thu nhập cá nhân. Ban hành: 21/11/2007
Hiệu lực: 01/01/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực
47 Thông tư số 97/2002/TT-BTC Thông tư của Bộ tài chính số 97/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài Ban hành: 24/10/2002
Hiệu lực: 

Có thể bạn quan tâm:

Ngolongnd.net- Website chia sẻ kiến thức, tài liệu marketing miễn phí- Nhận thiết kế web, seo web và chạy quảng cáo Google Ads, Facebook Ads chuyên sâu cho doanh nghiệp! - Contact: 0979907510

Trả lời