Cục thống kê các tỉnh tuyển dụng 2019 (update liên tục) + kèm link share tài liệu Google driver

Cục thống kê các tỉnh tuyển dụng 2019 (update liên tục) + kèm link share tài liệu Google driver. Chú ý – các tỉnh tuyển dụng mình cũng sẽ update tại đây nhé!

Cục thống kê Nam Định

Cục thống kê tỉnh Hậu Giang

Thông báo số 23/TB-BKHĐT ngày 03/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng Cục Thống kê. Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang thông báo thi tuyển công chức năm 2019 như sau:
1. Công chức loại C

– Vị trí việc làm: Thống kê công nghiệp; Thống kê kinh tế; Thống kê xã hội.

– Ngạch công chức: Thống kê viên

– Trình độ tối thiểu: Đại học

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 12

2. Công chức loại D

– Vị trí việc làm: Thống kê dân số, văn xã

– Ngạch công chức: Thống kê viên cao đẳng

– Trình độ tối thiểu: Cao đẳng.

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 01

3. Yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ

– Đôi với công chức loại C: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành thống kê kinh tế – xã hội, kinh tế, toán ứng dụng trong kinh tế, toán tài chính, kinh tế đầu tư, kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển, kinh tế kế hoạch, kinh doanh thương mại, kinh doanh quốc tế, tài chính – ngân hàng, kế toán, kiểm toán, hệ thống thông tin quản lý, kinh tế đối ngoại, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, kinh tế nông nghiệp.

– Đối với công chức loại D: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên; chuyên ngành Thống kê.

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 22/4/2019 đến 15 giờ ngày 07/5/2019.

Địa điếm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang.

Địa chỉ: số 05, đường Điện Biên Phủ, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 0293 3878 991.

Để biết thêm thông tin, các thi sinh có thể truy cập trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tại địa chỉ http://cucthongke.haugiang.gov.vn và của Tổng cục Thống kê tại địa chỉhttp://www.gso.gov.vn

Cục thống kê An Giang

 03/4/2019, Bộ KH-ĐT đã ban hành Thông báo số 23/TB-BKHĐT về tuyển dụng công chức năm 2019 của TCTK;
Ngày 08/4/2019, Tổng cục Thống kê ban hành Công văn số 409/TCTK-TCCB về việc thông báo tuyển dụng và thu hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2019,
Cục Thống kê AG chuẩn bị nội dung đăng Báo AG, Đài PT-TH An Giang và hướng dẫn CCTK cấp huyện thông báo tại trụ sở CCTK.
Cục Thống kê An Giang thông báo thi tuyển công chức theo các vị trí việc làm tại các Chi cục Thống kê trực thuộc như sau:
1. Vị trí, số lượng cần tuyển

STT Chi cục Thống kê Vị trí việc làm Số lượng (người)
1 Chi cục Thống kê TP. Long Xuyên Thống kê kinh tế 01
2 Chi cục Thống kê TP. Châu Đốc Thống kê kinh tế 01
3 Chi cục Thống kê H. An Phú Thống kê kinh tế 01
4 Chi cục Thống kê TX. Tân Châu Thống kê kinh tế 02
5 Chi cục Thống kê H. Tịnh Biên Thống kê kinh tế 01
6 Chi cục Thống kê H. Châu Thành Thống kê kinh tế 02

2. Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi

Thí sinh đăng ký thi tuyển vào vị trí Thống kê viên phải tốt nghiệp đại học một trong những chuyên ngành sau: Thống kê kinh tế – xã hội, kinh tế, toán ứng dụng trong kinh tế, toán tài chính, kinh tế đầu tư, kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển, kinh tế kế hoạch, kinh doanh thương mại, kinh doanh quốc tế, tài chính-ngân hàng, kế toán, kiểm toán, hệ thống thông tin quản lý, kinh tế đối ngoại, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, kinh tế nông nghiệp.
Có các chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học văn phòng như sau:
– Một trong những chứng chỉ tiếng Anh sau: tiếng Anh trình độ B, TOEFL 337 PBT trở lên, 34 iBT trở lên; IELTS 3.5 trở lên, TOEIC 400 trở lên và A2 khung Châu Âu trở lên; hoặc có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;.
– Chứng chỉ Tin học Văn phòng trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
3. Hồ sơ đăng ký, mẫu phiếu đăng ký dự thi, danh mục hồ sơ đăng ký, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, lệ phí thi, hướng dẫn tài liệu tham khảo và các vấn đề liên quan khác: Xem chi tiết tại Thông báo số 23/TB-BKHĐT ngày 03/4/2019 của Bộ KHĐT và Công văn số 409/TCTK-TCCB ngày 08/4/2019 của Tổng cục Thống kê đăng tải tại địa chỉhttp://thongkeangiang.gov.vn  hoặc https://www.gso.gov.vn.
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ Cục Thống kê (qua phòng Tổ chức-Hành chính), địa chỉ: 1/9B Lý Thường Kiệt, P. Mỹ Bình, Long Xuyên, AG, điện thoại 0296.3507734 hoặc 0296.3852381 gặp ông Nguyễn Minh Triết (trong giờ hành chính).
Nguồn tin: thongkeangiang.gov.vn

Cục thống kê Cà Mau

Đăng kí nhận tài liệu thống kê

đăng kí email nhận tài liệu
B1- Vào website ngolongnd.net
B2: Trên di động: Kéo xuống dưới, trên desktop: nhìn sang cột phải có nút đăng kí nhận bài
B3: Vào email check thư xác nhận và bấm vào link confirm để nhận tài liệu công chức và tin tuyển dụng qua email
Chú ý: Sau khi đăng kí xong nhớ vào mail của bạn để xác nhận lại, có thể email xác nhận trong mục SPAM hoặc QUẢNG CÁO!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.