222 câu trắc nghiệm tin học tổng hợp – ôn thi công chức thuế (có đáp án)

222 câu trắc nghiệm tin học tổng hợp – ôn thi công chức thuế (có đáp án). Bản chất thì đây là 259 câu hỏi trắc nghiệm môn tin học ôn thi công chức, viên chức năm 2017. Link tải và đọc trực tiếp, Google driver. Tiếp tục các tài liệu hỗ trợ ôn thi công chức thuế 2016, 2017- 222 câu trắc nghiệm tin học tổng hợp – ôn thi công chức thuế (có đáp án). Đáp án là bôi đậm hoặc màu đỏ – các bạn nhớ mọi đáp án chỉ là tham khảo thôi nhé.

Nội dung chính:

Một số câu hỏi điển hình:

Câu 1 : Để cài đặt thêm các bộ Font trong môi trường Windows, ta dùng chức năng:

Desktop của Control Panel.

System của Control Panel.

Regional Settings của Control Panel.

Fonts của Control Panel.

Câu 2 : 1MB (Mega byte) bằng :

1024 GB

1024 KB

1000 KB

1000B

Câu 3 : Có thể hồi phục (restore) các tập tin bị xoá sau khi nhấn phím Delete bằng

cách:

Mở Recycle Bin

Mở Internet Explorer

Mở My Computer

Mở My Documents

Câu 4 : Đặc điểm chính của Virus máy tính là:

Phá hoại

Lây lan

Tự nhân bản

Cả 3 câu A,B,C đều đúng

Câu 5 : Để chọn cửa sổ của chương trình cần làm việc trong Windows ta chọn:

Nhấn chọn biểu tượng chương trình trên thanh Taskbar.

Nhấn giữ phím Alt và gõ phím Tab cho đến khi chọn được chương trình.

(A) và (B) đúng

(A) và (B) sai

Câu 6 : Để hiển thị thông tin chi tiết đầy đủ về Folder và File ta thực hiện:

Chọn menu View

Ch

C. Ch

Ch

Câu 7 : Để tạo biểu tượng (Shotcut) của chương trình lên màn hình Desktop, bấm

chuột phải vào tập tin cần tạo shortcut và chọn:

New\ Folder B. Creat Shortcut

Copy D. Cả B, C đều đúng

Câu 8 : Đơn vị đo thông tin nhỏ nhất là :

A Byte                  B. Kilobite

Bit D.Megabyte

Câu 9 : Hệ điều hành Windows là hệ điều hành có:

Giao diện đồ họa B. Màn hình động

Đa nhiệm D.Các ý trên đều đúng

Câu 10 : Khi mất điện, thông tin lưu trữ trong các thành phần nào sau đây bị mất:

ROM B. CPU

RAM D. Đĩa cứng

Câu 11 : Khi muốn sắp xếp các biểu tượng trên Desktop ta tiến hành cách nào sau đây:

Nhấp chuột phải trên Desktop, chọn Arrange Icons By..

Nhấp chuột phải trên My Computer, chọn Arrange Icons By…

Nhấp chuột phải trên nút Start, chọn New shortcut…

Nhấp chuột phải trên nút Start, chọn Arrange Icons By…

Câu 12 : Khi tìm kiếm tập tin, thư mục ký tự ” * ” dùng để:

Không thể thay thế cho ký tự B. Thay thế cho 1 ký tự

Thay thế cho dấu cách D. Thay thế cho 1 số ký tự

Câu 13 : Kiểu nhập dữ liệu ngày tháng được hệ điều hành qui định trong

Control Panel – Date/Time B. Control Panel – System

Control Panel – Display D. Control Panel – Regional

Options

Câu 14 : Loại thiết bị nào sau đây lưu trữ dữ liệu dưới dạng từ :

Đĩa cứng B. Đĩa CD

Cả A, B đúng D. Cả A, B sai

Câu 15 : Muốn đóng cửa sổ của chương trình ta chọn:

A.Ctrl+X                      B. Edit\ Close

C.Alt+F4                      D.Cả A, B, C đúng

Câu 16 : Muốn tạo 1 thư mục mới trên ổ đĩa D: \ trong Windows, ta đứng tại ổ đĩa D:\

Chọn

File\New\Folder B. File\New\Short cut

Edit\New\Folder D. Insert\New\Folder

Câu 17 : Muốn xóa một chương trình trong Windows ta dùng cách nào sau đâ y :

Xóa biểu tượng trên màn hình.

Vào Control panel chọn Add Remome Hardward

Vào Control panel chọn Add Remome Program…

Các câu A và B đều đúng

Câu 18 : Muốn xóa tập tin trong Windows ta thực hiện : chọn tập tin cần xóa & thao

tác:

Nhấn phím Delete B. Nhấn phím Shift-Delete

Nhấn chuột phải vào nó \Delete D. Các câu A,B, C đều đúng

Câu 19 : Trong Windows Explorer, để đánh dấu chọn tất cả các đối tượng trong cửa

sổ Folder hiện tại, ta nhấn phím:

F8 B. F7

Ctrl-A D . A,B,C đều sai.

Câu 20 : Trong Windows, để đổi tên Folder/File, ta thực hiện:

Chọn Folder/File -> File/Rename -> gõ tên mới -> enter

Kích nút phải chuột tại Folder/ File -> Delete -> gõ tên mới -> Enter

Chọn Folder/ File -> Edit/Rename ->gõ tên mới -> enter

Chọn Folder/ File -> File/new/folder -> gõ tên mới ->enter

Câu 21 : Trong Windows, một tệp :

Có thể chứa một folder C. Có thể chứa một tệp khác

Cả hai câu a,b đúng D. Cả hai câu a,b sai

Câu 22 : Để thay đổi nền màn hình Wind ows ta thực hiện :

 

Click phải chọn Properties\Background

Click phải chọn Properties\Destop

Click phải chọn Properties\Screen Save

Tất cả các ý trên đều sai

Câu 23 : Muốn sắp xếp các biểu tượng trên desktop theo tên ta click phải trêndesktop

chọn Arrange Icon và chọn:

Name B. Size

Type D. Modified

Câu 24 : Khi đăng ký một địa chỉ email mới trên mạng internet

A.không được trùng tên với bất kỳ người nào trong mạng

B.có thể trùng tên trên cùng một máy chủ

C.có thể trùng tên nhưng khác máy chủ

D.có thể trùng tên

Câu 25 : Để xem thông tin về dung lượng và nhãn của ổ đĩa ta thực hiện:

A.Click chuột phải vào ổ đĩa cần xem -> chọn properties->Disk CleanUp

B.Click chuột phải vào đĩa cần xem ->Chọn Format

C.Click chuột phải vào đĩa cần xem ->Chọn properties

D.Click chuột phải vào đĩa cần xem ->Chọn Properties->Sharing…

Câu 26 : Trong Windows Explorer để đánh dấu tất cả các đối tượng ta chọn lệnh:

Edit->Select all B. . bấm tổ hợp Ctrl+Z

Insert-> Selecte All D. Tất cả đều sai

Câu 27 : Phím Print Screen có tác dụng gì?

A.Cuộn màn hình                B.Chụp màn hình và lưu vào

Clipboard                         C.Tắt /Mở dãy phím số D.Tắt máy

Câu 28 : Trong Windows muốn xóa dữ liệu và không cho phục hồi ta làm:

A. Chọn đối tượng cần xóa và bấm phím Delete.

B. Chọn đối tượng cần xóa -> chuột phải-> Delete.

C. Chọn đối tượng cần xóa -> Ctrl+Delete

Chọn đối tượng cần xóa -> Shift+Delete

222 câu trắc nghiệm tin học tổng hợp:

Link tải file

Download tại đây: https://www.facebook.com/groups/chiasetailieuvieclamketoan/815212998652846/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.