Tổng hợp đề thi vào trụ sở chính Agribank mới nhất hiện nay

Tổng hợp đề thi vào trụ sở chính Agribank mới nhất hiện nay . Xem thêm: đề thi Agribank. Phục vụ tài liệu ôn thi Agribank 2019 mới nhất được update từ tài liệu ôn thi Agribank 2018.

Đề trụ sở Agribank

1/ Câu 1 (Bắt buộc) 70d:
“Nợ xấu đang là vấn đề nổi cộm trong hệ thống NHTM, là nguyên nhân hạn chế lưu thống vốn và….. hãy nêu giải pháp tăng chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu tại NHTM nói chung và Agribank nói riêng”
2/ Câu 2 30d: Lựa chọn 1 trong 2 câu.

 

Gợi ý:

Là cán bộ trụ sở chính, khi thẩm định và giám sát cho vay các khoản vay vượt thẩm quyển của chi nhánh, cần lưu ý những vấn đề gì để đảm bảo an toàn, hiệu quả cho vay.
Tại agribank còn nhiều khoản vay tại nhiều địa bàn vùng sâu vùng xa, các khỏan vay nhỏ lẻ. Là cán bộ trụ sở chính a/c nêu giải pháp tăng chất lượng năng suất lao động, đảm bảo chất lượng tín dụng, cho vay hiệu quả.

Đề thi dành cho vị trí: Khách hàng lớn & Khách hàng Hộ cá nhân.

(Update Đề Kiểm soát Nội bộ:
1. Cho biết Agribank cần thực hiện những giải pháp gì để phát huy vai trò của ban kiểm soát nội bộ
2. Chọn 1 trong 2 câu, mình không nhớ câu 1, câu 2 như sau: Để trở thành cán bộ kiểm tra, KSNB giỏi thì cần những điều kiện gì?)

Đề FI:

Câu 1:
– Nêu hoạt động chính của khối khách hàng ĐCTC tại Agri và các NHTM tại Việt Nam nói chung
– Điểm mạnh yếu của hoạt động ĐCTC tại Agri
– Đề xuất để nâng cao chất lượng hay hoạt động ĐCTC tại Agribank
Câu 2: chọn 1 trong 2 câu:
2.1. Chọn lựa 3 thị trường tiềm năng của Agri về hoạt động ĐCTC đẻ phát triển
2.2. Các phương thức thanh toán quốc tế phổ biến tại VN: rủi ro có thể gặp phải của các doanh nghiệp; tư vấn DN để hạn chế rủi ro.)

Kiểm soát nội bộ:

1. Cho biết Agribank cần thực hiện những giải pháp gì để phát huy vai trò của ban kiểm soát nội bộ.
2. Chọn 1 trong 2 câu, mình không nhớ câu 1, câu 2 như sau: Để trở thành cán bộ kiểm tra, KSNB giỏi thì cần những điều kiện gì?

Tổng hợp đề và tài liệu ôn thi Agribank

Bí kíp + đề ôn có đáp án thi Agribank mới nhất hiện nay

Lương nhân viên Agribank khoảng bao nhiêu hiện nay

Hướng dẫn ôn thi + đăng kí thi tuyển Agribank mới nhất 2018 (update mới nhất)

Tài liệu ôn thi Agribank 2018- Đề thi và đáp án giải chi tiết

Đề và đáp án thi Agribank chính thức vị trí KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

Tổng hợp đề thi vào trụ sở chính Agribank mới nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.