Quận Tây Hồ tuyển dụng 159 công viên chức 2019

Có thể bạn quan tâm:

UBND quận Tây Hồ, TP.Hà Nội tuyển dụng công chức phường và viên chức giáo dục năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 159 chỉ tiêu, trong đó:

– Công chức cấp phường: 19 chỉ tiêu, gồm:

+ Chức danh Văn phòng – Thống kê: 01 chỉ tiêu.

+ Chức danh Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường: 06 chỉ tiêu.

+ Chức danh Tài chính – kế toán: 07 chỉ tiêu.

+ Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 01 chỉ tiêu.

+ Chức danh Văn hóa – Xã hội: 04 chỉ tiêu.

– Viên chức giáo dục: 140 chỉ tiêu, gồm:

+ Khối Mầm non: 27 chỉ tiêu.

+ Khối Tiểu học: 66 chỉ tiêu.

+ Khói Trung học cơ sở: 47 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ UBND quận.

Quận Tây Hồ tuyển dụng 159 công viên chức 2019. UBND quận Tây Hồ, TP.Hà Nội tuyển dụng công chức phường và viên chức giáo dục năm 2019

Nếu bài viết hữu ích- Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn! Thông tin tài trợ: STK: 0451000221034 - Ngô Hải Long- Vietcombank chi nhánh Thành Công

Trả lời