Quận Long Biên, TP.Hà Nội tuyển 27 công chức 2019: 18 kế toán, văn phòng, địa chính ở phường, 9 làm ở quận

Có thể bạn quan tâm:

Quận Long Biên, TP.Hà Nội tuyển 27 công chức 2019: 18 kế toán, văn phòng, địa chính ở phường, 9 làm ở quận. Quận Long Biên, TP.Hà Nội tuyển  công chức 2019: 18 kế toán, văn phòng, địa chính. quận Long Biên, TP.Hà Nội tuyển dụng công chức phường năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu, trong đó:

– Chức danh Văn phòng – Thống kê: 09 chỉ tiêu.

– Chức danh Địa chính – Xây dựng: 02 chỉ tiêu.

– Chức danh Tài chính – kế toán: 06 chỉ tiêu.

– Chức danh Văn hóa – Xã hội: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận Long Biên

Quận Long Biên, TP.Hà Nội tuyển dụng công chức quận năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, trong đó:

– Văn phòng HĐND – UBND huyện: 01 chỉ tiêu.

– Phòng Nội vụ: 02 chỉ tiêu.

– Phòng Tài chính – Kế hoạch: 02 chỉ tiêu.

– Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội: 01 chỉ tiêu.

– Phòng Tài nguyên và Môi trường: 02 chỉ tiêu.

– Phòng Quản lý đô thị: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận Long Biên

Tải hồ sơ và thông báo:

Ngày 14/3/2019, UBND quận Long Biên ban hành thông báo số 59/TB-UBND về việc chỉ tiêu thi tuyển và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức quận Long Biên năm 2019; Thông báo số 60/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức phường năm 2019

1. Thông báo số 59/TB-UBND ngày 14/3/2019 về việc chỉ tiêu thi tuyển và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức quận Long Biên năm 2019; 

2. Thông báo số 60/TB-UBND ngày 14/3/2019 về việc tuyển dụng công chức phường năm 2019
Thông báo và các biểu chi tiết kèm theo xem tại đây:
Nguồn tin:
https://longbien.hanoi.gov.vn/thong-tin-tuyen-dung?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_type=content&_101_viewMode=view&_101_urlTitle=thong-bao-tuyen-dung-cong-chuc-phuong-nam-2019

Nếu bài viết hữu ích- Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn! Thông tin tài trợ: STK: 0451000221034 - Ngô Hải Long- Vietcombank chi nhánh Thành Công

Trả lời