Điều kiện hồ sơ về bằng cấp, chứng chỉ để thi công chức 2019 mới

Điều kiện hồ sơ về bằng cấp, chứng chỉ để thi công chức 2018, ✅cập nhật 2019 mới được quy định trong nghị định số 24/2010/NĐ-CP -✅ nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức ngày 15/03/2010. Trong đó các điều kiện cần đề thi công chức bao gồm các tiêu chuẩn sau:

Thông tư số 01/2004/TT-BGDĐT

Điều kiện hồ sơ về bằng cấp, chứng chỉ để thi công chức

 

Hiện nay, các Bộ, ngành đã ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; các quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn mới (tại Thông tư số 01/2004/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin).

Người đăng ký tham gia tuyển dụng công chức, viên chức phải có đủ các điều kiện theo quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức, các quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; trong đó cần thực hiện đúng các quy định mới và chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ quản lý nhà nước theo ngạch đối với công chức, chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

Tùy thuộc vào đơn vị bạn thi yêu cầu ngoại ngữ gì thì cần chứng chỉ tương ứng. Nếu với tiếng anh sẽ quy định chứng chỉ A2 trở lên nằm trong khung 6 bậc năng lực ngoại ngữ: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Vậy có nghĩa là chỉ cần thi chứng chỉ A2 là đủ chứ không cần các trình độ cao hơn.

Việc quy đổi đối với trình độ ngoại ngữ

Trước đây, chứng chỉ ngoại ngữ được cấp theo Quyết định 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ GD&ĐT quy định chương trình tiếng Anh thực hành ABC và và Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành.

Tuy nhiên, Trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức và viên chức được quy định trong các Thông tư về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hiện hành là căn cứ vào Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014).
Vì vậy, ngày 03/8/2016, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn 3755/BGDĐT-GDTX để hướng dẫn việc quy đổi như sau:
Việc quy đổi sẽ thực hiện theo đề xuất của Bộ GĐ&ĐT với Bộ Nội vụ tại Công văn 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014:

STT
Trình độ quy đổi
Trình độ tương đương theo Khung ngoại ngữ 6 bậc
01 Trình độ A theo Quyết định 177
Bậc 1
Trình độ A1 theo Quyết định 66
02 Trình độ B theo Quyết định 177
Bậc 2
Trình độ A2 theo Quyết định 66
03 Trình độ C theo Quyết định 177
Bậc 3
Trình độ B1 theo Quyết định 66
04 Trình độ B2 theo Quyết định 66
Bậc 4
05 Trình độ C1 theo Quyết định 66
Bậc 5
06 Trình độ C2 theo Quyết định 66
Bậc 6

Còn ở thời điểm hiện tại, người học phục vụ cho việc thi công chức, viên chức thì nên thi các khóa cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam, tương ứng với Khung năng lực ngoại ngữ Châu Âu.

Cuối cùng:

 Việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ nào và thời hạn áp dụng của chứng chỉ/chứng nhận là do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí công việc.

CHỨNG CHỈ TIN HỌC

Có thể dùng chứng chỉ tin học quốc tế IC3, đây là chứng chỉ quốc tế của Mỹ. Hoặc dễ hơn có thể dùng chứng chỉ tin học theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 do Việt Nam cấp.

 

CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGẠCH

Bắt đầu từ năm 2016, thi công chức và nâng ngạch chuyên viên cần phải có chứng chỉ quản lý nhà nước theo ngạch chuyên viên đối với công chức. Theo công văn số 1814/SNV-ĐTBDTD ngày 28/07/2016.

Như vậy, Điều kiện để thi công chức là phải có chứng chỉ ngoại ngữ A2 trở lên và chứng chỉ tin học theo thông tư 03 trở lên. Ngoài ra tùy theo ngạch, thi công chức và thì nâng ngạch cần thêm chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính. Bạn nên phải có các chứng chỉ trên trước kỳ thi công chức hàng năm ít nhất từ 1 – 2 tháng.

Các điều kiện khác tùy vào yếu tố công việc mà đơn vị tuyển dụng có thể sẽ yêu cầu thêm.

Xem thêm:

1- Hồ sơ công chức gồm những gì?
2- Hồ sơ viên chức giáo viên gồm những gì?
3- Hồ sơ công chức, viên chức Hà Nội gồm những gì?

Xem thêm:

Điều kiện hồ sơ bằng cấp thi công chức hiện nay 
Các chứng chỉ tin học nào dùng để thi công chức? MOS có được không?

One thought on “Điều kiện hồ sơ về bằng cấp, chứng chỉ để thi công chức 2019 mới

  1. Linh says:

    Mình muốn hỏi là Chứng chỉ tin học MOS có được dùng để thi công chức năm 2019 đợt này không ạ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.