Bệnh viện TP.Hồ Chí Minh tuyển tuyển 52 kế toán, hành chính, điều dưỡng 2019

Description: Bệnh viện TP.Hồ Chí Minh tuyển tuyển 52 kế toán, hành chính, điều dưỡng 2019(chi tiết tải file cuối trang). Bệnh viện Tâm thần TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu, trong đó: – Chuyên viên: 07 chỉ tiêu. – Kế toán viên: 01 chỉ tiêu. – Bác sĩ hạng III: 17 chỉ tiêu. – Điều dưỡng hạng III: 10 chỉ tiêu. – Dược sĩ hạng III: 01 chỉ tiêu. – Kế toán viên trung cấp: 01 chỉ tiêu. – Điều dưỡng hạng IV: 09 chỉ tiêu. – Dược hạng IV: 05 chỉ tiêu. – Kỹ thuật viên hạng IV: 01 chỉ tiêu.

Bệnh viện TP.Hồ Chí Minh tuyển tuyển 52 kế toán, hành chính, điều dưỡng 2019(chi tiết tải file cuối trang). Bệnh viện Tâm thần TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu, trong đó:

– Chuyên viên: 07 chỉ tiêu.

– Kế toán viên: 01 chỉ tiêu.

– Bác sĩ hạng III: 17 chỉ tiêu.

– Điều dưỡng hạng III: 10 chỉ tiêu.

– Dược sĩ hạng III: 01 chỉ tiêu.

– Kế toán viên trung cấp: 01 chỉ tiêu.

– Điều dưỡng hạng IV: 09 chỉ tiêu.

– Dược hạng IV: 05 chỉ tiêu.

– Kỹ thuật viên hạng IV: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại -> Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2019 của Bệnh viện Tâm ThầnVà phiếu đăng ký dự tuyển tại -> Phiếu đăng ký dự tuyển
Nội dung chính
  Mới hơn
  Cũ hơn
  Cũ hơn
  Next Post
  Ý kiến bạn đọc:
  Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!
  Xem nhiều cùng chủ đề: