Bệnh viện TP.Hồ Chí Minh tuyển tuyển 52 kế toán, hành chính, điều dưỡng 2019

Bệnh viện TP.Hồ Chí Minh tuyển tuyển 52 kế toán, hành chính, điều dưỡng 2019(chi tiết tải file cuối trang). Bệnh viện Tâm thần TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu, trong đó:

– Chuyên viên: 07 chỉ tiêu.

– Kế toán viên: 01 chỉ tiêu.

– Bác sĩ hạng III: 17 chỉ tiêu.

– Điều dưỡng hạng III: 10 chỉ tiêu.

– Dược sĩ hạng III: 01 chỉ tiêu.

– Kế toán viên trung cấp: 01 chỉ tiêu.

– Điều dưỡng hạng IV: 09 chỉ tiêu.

– Dược hạng IV: 05 chỉ tiêu.

– Kỹ thuật viên hạng IV: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại -> Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2019 của Bệnh viện Tâm ThầnVà phiếu đăng ký dự tuyển tại -> Phiếu đăng ký dự tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.