Thi công chức Hải Quan 2019: 430 công chức hải quan thi đánh giá năng lực 2019

 Thi công chức Hải Quan 2019:  430 công chức hải quan thi đánh giá năng lực. Đánh giá năng lực 430 công chức thuộc 6 đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh sách công chức không giữ chức vụ lãnh đạo tại 6 đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan tham gia đánh giá năng lực.

Theo đó, 430 công chức thuộc 6 đơn vị: Cục Thuế XNK, Cục Quản lý rủi ro, Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm tra sau thông quan, Vụ Pháp chế tham dự đánh giá năng lực theo vụ trí việc làm thuộc 6 lĩnh vực nghiệp vụ Thuế XNK, Quản lý rủi ro, Giám sát quản lý, Chống buôn lậu, Kiểm tra sau thông quan và Xử lý vi phạm.
Tổng cục Hải quan giao Hội đồng thi đánh giá năng lực công chức không giữ chức vụ lãnh đạo tại 6 đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan tiến hành tổ chức thi đánh giá năng lực đúng quy định.
Trước đó, tại một số cục hải quan tỉnh, thành phố như: Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương đã tổ chức đánh giá năng lực công chức không giữ chức vụ lãnh đạo.
Mục đích của việc đánh giá năng lực năm 2018 là tạo phong trào học tập, đào tạo, nâng cao năng lực công chức; dần tiến tới ứng dụng vào việc bố trí, sắp xếp, điều động luân chuyển công chức phù hợp với năng lực; đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc.

Cụ thể, trong 3 ngày (từ 11 đến 13/1), hơn 430 công chức không giữ chức vụ thuộc các cục, vụ: Quản lý rủi ro, Thuế xuất nhập khẩu, Pháp chế, Điều tra chống buôn lậu, Kiểm tra sau thông quan, Giám sát quản lý sẽ tham gia cuộc thi.

Trong năm 2019, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức thi đánh giá tại tất cả các cục hải quan tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo kế hoạch, trong tháng 1/2019, thi đánh giá năng lực công chức sẽ được thực hiện tại cục TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng…

“Kết quả đánh giá năng lực công chức còn nhằm phục vụ chương trình, kế hoạch đào tạo cán bộ công chức năm 2019; tiến tới sử dụng vào việc bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ công chức của ngành Hải quan…”

Theo báo Hải quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.