Tổng hợp một số báo cáo thực tập Hải Quan hay cho sinh viên

Description: Tổng hợp một số báo cáo thực tập Hải Quan hay cho sinh viên. Đặc biệt các trường như Học viện Tài Chính. Tài liệu Học viện tài chính khác xem ở đây, tài liệu thực tập tốt nghiệp xem ở đây

Tổng hợp một số báo cáo thực tập Hải Quan hay cho sinh viên. Đặc biệt các trường như Học viện Tài Chính. Tài liệu Học viện tài chính khác xem ở đây, tài liệu thực tập tốt nghiệp xem ở đây


1. Quy trình thông quan đối với hàng xuất/nhập khẩu tại XNK/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics/cơ quan Hải quan.
2. Quy trình thông quan đối với hàng gia công xuất khẩu tại công ty gia công/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics/cơ quan Hải quan.
3. Quy trình thông quan đối với hàng nguyên phụ liệu nhập khẩu và xuất khẩu thành phẩm đối với hàng sản xuất xuất khẩu tại công ty XNK/ công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics/cơ quan Hải quan.
4. Hoạt động kinh doanh dịch vụ khai thuê Hải quan tại công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.

1- Đề tài giao nhận Cotainer

https://drive.google.com/file/d/1NMyHq87Keiz2LJdqnXrRZx7OxBwQTeW4/view

2-  TÌM HIỂU THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN- HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY- CỔ PHẦN GIAO NHẬN TIẾP VẬN QUỐC TẾ

https://www.facebook.com/groups/chiasetailieuvieclamketoan/permalink/1142845262556283/

3- Báo cáo thực tập tại Tổng Cục Hải Quan

https://www.facebook.com/groups/chiasetailieuvieclamketoan/permalink/1142845262556283/

4- Báo cáo thủ tục tốt nghiệp: Thủ tục  Hải Quan với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

https://www.facebook.com/groups/chiasetailieuvieclamketoan/permalink/1142845719222904/

5- THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IBS MRO VIỆT NAM

Nội dung chính
  Mới hơn
  Cũ hơn
  Cũ hơn
  Next Post
  Ý kiến bạn đọc:
  Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!
  Xem nhiều cùng chủ đề: