Tài liêu tóm tắt lý thuyết môn kinh tế lượng -Kinh tế quốc dân, học viện tài chính

Tài liêu tóm tắt lý thuyết môn kinh tế lượng -Kinh tế quốc dân, học viện tài chính. Tổng hợp công thức môn kinh tế lượng, xem lại công thức R ngang bình . Link tải Google driver cuối bài nhé các bạn
Tài liệu kinh tế quốc dân ở đây
Tài liệu học viện tài chính ở đây

Link tải: https://drive.google.com/file/d/0B7JD6SoSeNy_Qmc3UEM4T2VSLTg/view?fbclid=IwAR1ab_YDe-_z41Y-wtxMrwZNyTM3QistoLkY1FXRotbnroLmPlKbaRMIgtQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.