Sở Nội vụ Nghệ An tuyển 18 chỉ tiêu công chức 2019 (nhiều vị trí tốt)

Sở Nội vụ Nghệ An tuyển 18 chỉ tiêu công chức 2019 (nhiều vị trí tốt) Hạn nộp 15/2/2019. Sở Nội vụ – Thường trực Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Nghệ An thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức bằng hình thức xét tuyển vào làm việc tại UBND các huyện: Con Cuông, Kỳ Sơn, Quỳ Châu và Quế Phong như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu, trong đó:

– Cơ quan HĐND – UBND huyện Con Cuông: 06 chỉ tiêu.

– Cơ quan HĐND – UBND huyện Quỳ Châu: 02 chỉ tiêu.

– Cơ quan HĐND – UBND huyện Kỳ Sơn: 08 chỉ tiêu.

– Cơ quan HĐND – UBND huyện Quế Phong: 02 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 09/01/2019 đến hết ngày 15/02/2019.

– Địa điểm: Thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan nào thì nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.