Bệnh viện Bạch Mai tuyển dụng 267 chỉ tiêu: 178 điều dưỡng, 3 hành chính, 75 kĩ thuật viên

Bệnh viện Bạch Mai tuyển dụng 267 chỉ tiêu: ✅178 điều dưỡng, 3 hành chính, ✅75 kĩ thuật viên. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.  Bệnh viện tuyển dụng điều dưỡng, kế toán, hành chính ..Viện Bạch Mai tuyển dụng viên chức năm 2019 (2018) như sau:

Xem thêm: Bệnh viện việt đức tuyển hơn 300 chỉ tiêu 2019

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 267 chỉ tiêu, trong đó:

– Điều dưỡng hạng III: 115 chỉ tiêu.

– Điều dưỡng hạng IV: 63 chỉ tiêu.

– Dược hạng IV: 04 chỉ tiêu.

– Kỹ thuật Y hạng III: 28 chỉ tiêu.

– Kỹ thuật Y hạng IV: 47 chỉ tiêu.

– Dinh dưỡng hạng IV: 03 chỉ tiêu.

– Nghiên cứu viên hạng III: 02 chỉ tiêu.

– Công tác xã hội viên hạng III: 03 chỉ tiêu.

– Kỹ thuật viên hạng IV: 02 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 28/12/2018 đến hết ngày 28/01/2019 (trong giờ làm việc).

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Tầng 2, Khu nhà Hành chính, Bệnh viện Bạch Mai.

http://bachmai.gov.vn/tin-tuc-va-su-kien/31-tin-hoat-dong-benh-vien/5053-thong-bao-ve-viec-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2018.html
Xem thêm: Bệnh viện việt đức tuyển hơn 300 chỉ tiêu 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.