Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát 2018

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát 2018.  tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:


1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 công chức làm nghiệp vụ Kiếm sát tại Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Yên Bái.

2. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 15/12/2018 đến hết ngày 14/01/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ – Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.