Sở Tài chính tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức 2019 – bắt đầu nhận hồ sơ từ 20/12/2018

Sở Tài chính tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức  2019 – bắt đầu nhận hồ sơ từ  20/12/2018. Sở Tài chính tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính trực thuộc Sở Tài chính năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, trong đó:

– Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành: 01 người.

– Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; Thẩm định giá; Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, mua sắm tài sản theo phương thức tập trung: 04 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: 

– Thời gian: Kể từ ngày 20/12/2018. Kết thúc nhận hồ sơ sau 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai (công khai ngày 17/12/2018).

– Địa điểm: Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính An Giang, Số 27 – 29 đường Huỳnh Văn Hây, Phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:
http://media.angiang.gov.vn/SOTC-PORTAL/FILE-DINH-KEM/2018/TB/1803-TB-STC.pdf

Tài liệu ôn thi sở tài chính:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.