Ngân Hàng Nhà Nước tuyển dụng 2019 công chức loại D

Thông báo về việc tuyển 03 công chức loại D của Ngân Hàng Nhà Nước 2019. Đợt tuyển dụng này như sau


Đợt tuyển dụng này như sau:

Nguồn tin:

https://www.sbv.gov.vn/webcenter/ShowProperty?nodeId=/UCMServer/SBV355336//idcPrimaryFile&revision=latestreleased

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.