Lương làm tại bệnh viện Việt Đức là bao nhiêu, có cao không? Thu nhập tốt không? (update 2019)

Lương làm tại bệnh viện Việt Đức là bao nhiêu, có cao không? Thu nhập tốt không? Đây là thông tin nhiều bạn hỏi sau khi có tin tuyển dụng của bệnh viện Việt Đức 2019 308 chỉ tiêu, 23 kế toán, 26 chuyên viên, 186 điều dưỡng và nhiều vị trí khác. Cụ thể là năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, lương cơ bản tính vào lương trả cho người lao động 1.300.000 đồng tăng 11.5%.

Lương làm tại bệnh viện Việt Đức là bao nhiêu, có cao không? Thu nhập tốt không?

Lương làm tại bệnh viện Việt Đức là bao nhiêu, có cao không? 

Theo báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 về công tác khám chữa bệnh, cải tiến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới thái độ, phong cách phục vụ người bệnh, tài chính, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, môi trường bệnh viện, hoạt động của ban quản lý dự án của Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, bệnh viện đang gặp hàng loạt khó khăn về tài chính.

GS.TS Trần Bình Giang- Giám đốc BV cho biết: Hiện nay, các máy móc trang thiết bị y tế dùng trong phòng mổ quá cũ và thiếu, bệnh viện chưa bố trí được nguồn kinh phí để mua sắm bổ sung.

Lương bệnh viện = lương cơ bản + phụ cấp độc hại + phụ cấp thêm của bệnh viện cho từng khoa

Giá viện phí chưa được tính đủ và điều chỉnh chi phí kịp thời; Lương cơ bản tính trong giá 1.150.000 đồng thực tế bệnh viện phải trả cho người lao động từ 1.7.2018 là 1.390.000 đồng.

Cụ thể là năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, lương cơ bản tính vào lương trả cho người lao động 1.300.000 đồng tăng 11.5%.

Năm 2017, bệnh viện thu được số tiền lương kết cấu trong giá: 113,5 tỉ đồng, thực tế bệnh viện chi trả cho người lao động 126,1 tỉ đồng lương kết cấu vào giá chiếm 83% so với số tiền lương và tiền công thực tế bệnh viện chi, thiếu 12.6 tỉ đồng.

6 tháng đầu năm 2018, bệnh viện thu được số tiền lương kết cấu trong giá là 70 tỉ đồng nhưng thực tế bệnh viện chi trả cho người lao động 84.4 tỉ đồng lương kết cấu vào giá chiếm 83% so với số tiền lương và tiền công thực tế bệnh viện chi, như vậy, bệnh viện thiếu 14.4 tỉ đồng.

Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, bệnh viện thiếu 27 tỉ đồng, thực tế 1.7.2018 lương cơ bản trả cho người lao động 1.390.000 đồng tăng 17% so với tiền lương kết cấu vào giá, vì vậy bệnh viện rất khó khăn về kinh phí.

Dự kiến cuối tháng 10.2018, cơ sở 2 đi vào hoạt động, dự kiến tiền lương tiền công, điện, nước bệnh viện ước phải chi khoảng 20 tỉ cho quý 4.2018.

Một khó khăn nữa bệnh viện đang gặp phải là không có được số liệu báo cáo tài chính năm chính xác kịp thời theo đúng quy định.

Đồng thời, dự án nhà kỹ thuật cao tại cơ sở 1 Bệnh viện còn nợ 100 tỉ và bệnh viện chuẩn bị nguồn kinh phí để xây Trung tâm khám bệnh và điều trị ban ngày khoảng gần 400 tỉ (không bao gồm chi phí đầu tư từ ngân sách NN).
Nguồn: Voz

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.