Cách mua bảo hiểm y tế cho người ngoại tỉnh sống tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

Cách mua bảo hiểm y tế cho người ngoại tỉnh sống tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh (tphcm). 1/ Căn cứ pháp lý – Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014; và – Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT;

Cách mua bảo hiểm y tế cho người ngoại tỉnh sống tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tục mua bảo hiểm y tế tại nơi tạm trú – nơi mua

Trường hợp của bạn, căn cứ Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, bạn là tiểu thương, tự kinh doanh buôn bán và đang tạm trú tại  Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng .v.v.thuộc đối tượng tham gia BHYT
Trình tự, thủ tục tham gia đăng ký BHYT tự nguyện như sau

– Trường hợp tham gia là cá nhân:

+ Người tham gia ghi đủ các thông tin vào Tờ khai tham gia BHYT tự nguyện theo đối tượng nhân dân (mẫu số 01/BHYTTN) theo hướng dẫn của Đại lý thu BHYT tự nguyện; xuất trình sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú do cơ quan Công an sở tại cấp (đối với đối tượng tạm trú) và CMTND hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh, nộp Tờ khai cho Đại lý hoặc cơ quan BHXH để kiểm tra, đối chiếu.

+ Sau khi nhận tờ khai, sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú, đối chiếu với CMTND hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh, Đại lý thu  ký xác nhận trên tờ khai.

– Trường hợp tham gia theo hộ gia đình:

Đối tượng nhân dân tham gia BHYT theo hộ gia đình và áp dụng mức đóng của nhân dân, nếu có đông thành viên trong hộ gia đình cùng tham gia BHYT tự nguyện, thì thành viên thứ 3 sẽ được giảm 10% mức đóng của cá nhân; từ thành viên thứ 4 trở đi, mỗi thành viên được giảm 20% mức đóng của cá nhân.

Việc giảm mức đóng chỉ thực hiện với những đối tượng nhân dân tham gia BHYT tự nguyện theo hộ gia đình khi có tên trong cùng một hộ khẩu.

+ Đại diện hộ gia đình ghi đủ các thông tin vào Tờ khai tham gia BHYT tự nguyện theo đối tượng nhân dân (mẫu số 01/BHYTTN) theo hướng dẫn của Đại lý hoặc cơ quan BHXH; photocopy sổ hộ khẩu, nộp tờ khai cùng bản copy sổ hộ khẩu và sổ hộ khẩu gốc để Đại lý  kiểm tra, đối chiếu;

+ Đại lý thu hoặc đại diện cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ tham gia BHYT tự nguyện, thực hiện việc đối đối chiếu giữa tờ khai với sổ hộ khẩu, giữa sổ hộ khẩu gốc với bản copy, nếu đảm bảo xác thực, thì Đại lý hoặc đại diện cơ quan BHXH ký vào tờ khai và bản copy sổ hộ khẩu để xác định trách nhiệm của mình, đồng thời tính toán mức đóng của từng thành viên hộ gia đình tham gia BHYT, chốt số tiền phải đóng của cả hộ.

Đóng bao tiền / năm?

Bảo hiểm y tế rất quan trọng, cũng chỉ đóng có 700 k/ Năm nhưng được rất nhiều quyền lợi nếu rủi ro bệnh nặng. Các bạn hãy tham gia. Đây chính sách rất tốt của nhà nước ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.