Ủy ban nhân dân Quận 1 TP. Hồ Chí Minh 18 chỉ tiêu- 4 kế toán – hạn nộp 10/12/2018

Ủy ban nhân dân Quận 1 TP. Hồ Chí Minh 18 chỉ tiêu- 4 kế toán – hạn nộp 10/12/2018. Căn cứ Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1.

Ủy ban nhân dân Quận 1 thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

I. VỊ TRÍ CẦN TUYỂN.

STT Vị trí cần tuyển Chức danh nghề nghiệp Mã số ngạch Số lượng cần tuyển (Người)
1 Lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Chuyên viên 01.003 8
2 Kiểm tra hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Chuyên viên 01.003 2
3 Kỹ thuật đo vẽ hiện trạng nhà đất Chuyên viên 01.003 2
4 Kế toán Kế toán viên 06.031 3
Kế toán viên Cao đẳng 06a.031 1
5 Tuyên truyền vận động Chuyên viên 01.003 2
Tổng cộng: 18

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN.

2. Hình thức tuyển dụng:
2.1. Xét tuyển: 17 viên chức.
2.2. Xét tuyển đặc cách: 01 viên chức.

III. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động.
– Có đơn đăng ký dự tuyển.
– Có lý lịch rõ ràng.
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ nghề phù hợp với ngạch, chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm.
– Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toàn án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp, cụ thể như sau:

2.1. Vị trí lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Có trình độ đại học các ngành: Luật, Kinh tế, Kỹ sư các ngành về xây dựng.

2.2. Vị trí kiểm tra hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Có trình độ đại học các ngành: Luật, Kinh tế, Kỹ sư các ngành về xây dựng.

2.3. Vị trí kỹ thuật đo vẽ hiện trạng nhà, đất: Có trình độ đại học kỹ sư các ngành về xây dựng.

2.4. Vị trí Kế toán: Có trình độ đại học ngành Tài chính – Kế toán, Tài chính -Ngân hàng.
Riêng 01 trường hợp xét tuyển đặc cách áp dụng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ (trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng), năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2.5. Vị trí Tuyên truyền, vận động: Có trình độ đại học các ngành: Luật, Hành chính, Kinh tế, Kỹ sư các ngành về xây dựng.
Các vị trí nêu trên có chứng chỉ Ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Thành phần hồ sơ dự tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ.
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
– Bản sao Hộ khẩu và Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân có chứng thực trong vòng 06 tháng.
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản theo Quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế.
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
– Hai (02) anh cỡ 4×6, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 6 tháng).
– Riêng trường hợp xét tuyển đặc cách nộp bổ sung các hồ sơ sau:
+ Bản tự nhận xét đánh giá của người đề nghị xét đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); bản nhận xét và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác đối với trường hợp đề nghị xét đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có) đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b Khoản 1, Điều 7, Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
+ Các hợp đồng lao động được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
+ Bản sao có chứng thực sổ BHXH.
Tất cả hồ sơ đựng trong bì cỡ 24x33cm (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc). Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng. Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.
4. Thời gian nộp hồ sơ: Kể từ ngày 13/11/2018 đến hết ngày 10/12/2018.
5. Lệ phí xét tuyểnMỗi ứng viên nộp phí xét tuyển 500.000 đồng cùng thời điểm nộp hồ sơ.
6. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ Quận 1 (Phòng 201), địa chỉ số 47 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1. Tiếp nhận và trả hồ sơ nếu không đủ điều kiện thành phần hồ sơ dự tuyển.
Lưu ý: Hồ sơ xét tuyển phải nộp trực tiếp, không nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp thay, khi đến nộp hồ sơ phải mang theo bản gốc các văn bằng, giấy tờ có liên quan để đối chiếu; hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.
Nguồn tin: quan1.hochiminhcity.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.