UBND Quảng Ninh tuyể 43 chỉ tiêu 2018- hạn nộp- 13/12/2018 (Tài liệu kèm)

UBND Quảng Ninh tuyể 43 chỉ tiêu 2018- hạn nộp- 13/12/2018  (Tài ôn thi liệu kèm) ở đây. Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 12/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2018 và Quyết định số 4616/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2018.
Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018 đối với 43 chỉ tiêu vào làm việc tại 20 cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 14/11/2018 đến ngày 13/12/2018 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận hồ sơ: Trụ sở cơ quan Sở Nội vụ, tầng 3, tòa nhà liên cơ quan số 2, cột 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.:

Tài ôn thi liệu kèm ở đây. hoặc dùng nút search để tìm

Nguồn: http://www.quangninh.gov.vn/Lists/TinTuc/Attachments/81222/TB01.TDCC.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.