Tổng hợp tài liệu ôn thi Bộ Ngoại Giao chính thức(Link từ web bộ Ngoại giao)

Tổng hợp tài liệu ôn thi Bộ Ngoại Giao chính thức(Link từ web bộ Ngoại giao). Tài liệu này là tài liệu ôn thi chính thức được website bộ chia sẻ

Các link tải trực tiếp:

Cơ cấu bài kiểm tra Ngoại ngữ – Kích cỡ 37.0 kB
Nội dung hướng dẫn ôn tập môn kiến thức chung – Kích cỡ 43.5 kB
Nội dung hướng dẫn ôn tập môn tin học văn phòng – Kích cỡ 49.0 kB
Nội dung hướng dẫn ôn tập chuyên ngành Quan hệ quốc tế – Kích cỡ 31.0 kB
Nội dung hướng dẫn ôn tập chuyên ngành Kinh tế quốc tế – Kích cỡ 66.5 kB
Nội dung hướng dẫn ôn tập chuyên ngành Luật pháp quốc tế – Kích cỡ 58.5 kB


Nội dung hướng dẫn ôn tập chuyên ngành Báo chí và Truyền thông đối ngoại – Kích cỡ 30.0 kB
Nội dung hướng dẫn ôn tập chuyên ngành Kỹ sư Công nghệ thông tin – Kích cỡ 55.5 kB
Nội dung hướng dẫn giảng thử chuyên ngành giảng viên Tiếng Anh – Kích cỡ 29.5 kB
Nội dung hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Anh – Kích cỡ 38.0 kB
Nội dung hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Pháp – Kích cỡ 32.0 kB
Nội dung hướng dẫn ôn tập môn tiếng Khmer – Kích cỡ 32.0 kB
Nội dung hướng dẫn ôn tập môn tiếng Hàn – Kích cỡ 30.5 kB
Nội dung hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Thái – Kích cỡ 30.0 kB
Nội dung hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Bồ Đào Nha – Kích cỡ 30.0 kB
Nội dung hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Tây Ban Nha – Kích cỡ 33.0 kB
Nội dung hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Nhật – Kích cỡ 30.5 kB

Nguồn:
http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/bng_vietnam/nr140421081948/nr141124111152/ns150119105121

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.