Chứng chỉ Ngoại Ngữ A, B, C có được thi công chức, viên chức hay không?

Chứng chỉ Ngoại Ngữ A, B, C có được thi công chức, viên chức hay không? Đây là cây hỏi nhiều bạn thắc mắc.  Mình đọc thêm một số câu hỏi khác như sau:
Mình có chứng chỉ tiếng Anh do trung tâm Tiếng Anh Khoa học JUPITER ( Hà Nội) cấp tháng 2 năm 2015.Trình độ B.?
Tôi là giáo viên tiểu học. Tôi có chứng chỉ C tiếng Anh cấp tháng 8/2016 do trường Cao đẳng Thương mại Thái Nguyên cấp. Như vậy cc Anh của tôi có được quy đổi không?

Quy định cũ Quyết định 177/QĐ-TCBT

Chứng chỉ ngoại ngữ được cấp theo Quyết định 177/QĐ-TCBT✅ ngày 30/01/1993 của Bộ GD&ĐT ✅quy định chương trình tiếng Anh thực hành ABC và và Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành.

Quyết định 177/qđ-tcbt là gì? ý nghĩa ra sao- còn hiệu lực không?

heo Quyết định số 177/QĐ-TCBT thì chứng chỉ A, B, C được cấp cho người hoàn thành các chương trình đào tạo tiếng Anh thực hành tương ứng ở các mức độ: cơ bản (Elementary level), trung cấp (Intermediate level) và nâng cao (Advanced level).
 
 
Tuy nhiên, hiện nay chương trình đào tạo tiếng Anh thực hành phải thực hiện theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT. Với mục tiêu tiệm cận các chuẩn quốc tế hiện nay về đào tạo ngoại ngữ, dựa trên cơ sở tham khảo Khung trình độ chung châu Âu (Common Europe – an Framework, CEF), theo đó, trình độ cơ bản về ngoại ngữ sẽ có hai cấp độ (A1, A2), trình độ trung cấp có hai cấp độ (B1, B2) và trình độ cao cấp có hai cấp độ (C1, C2). 
 
 
Vì vậy, nếu vẫn tiếp tục sử dụng các chứng chỉ A, B, C như trước đây để phân loại trình độ ngoại ngữ của CBCCVC là không còn phù hợp.
 

Theo quy định mới

 Trong khi chờ xây dựng và ban hành các văn bản pháp lý để tổ chức, triển khai hoạt động của hệ thống khảo thí ngoại ngữ quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giới thiệu 10 đơn vị được tổ chức rà soát, thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương 6 bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tại các thông báo số 826/TB-BGDĐT ngày 05/8/2011; số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011; số 42/TB-BGDĐT 11/01/2013). Về việc xem xét mức độ tương đương của chứng chỉ tiếng Anh thực hành A, B, C ban hành theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 với Khung tham chiếu Châu âu về ngôn ngữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 gửi Bộ Nội vụ (văn bản kèm theo). Ngoài ra, các sở giáo dục và đào tạo cũng có thể xem xét các chứng chỉ khác như TOEFL, IELTS hoặc TOEIC… để đánh giá năng lực tiếng Anh của cán bộ, công chức và viên chức.
 

http://www.moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/vbpq-print.aspx?ItemID=1985

 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014).
Vì vậy, ngày 03/8/2016, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn 3755/BGDĐT-GDTX để hướng dẫn việc quy đổi như sau:
Việc quy đổi sẽ thực hiện theo đề xuất của Bộ GĐ&ĐT với Bộ Nội vụ tại Công văn 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014:

STT
Trình độ quy đổi
Trình độ tương đương theo Khung ngoại ngữ 6 bậc
01 Trình độ A theo Quyết định 177
Bậc 1
Trình độ A1 theo Quyết định 66
02 Trình độ B theo Quyết định 177
Bậc 2
Trình độ A2 theo Quyết định 66
03 Trình độ C theo Quyết định 177
Bậc 3
Trình độ B1 theo Quyết định 66
04 Trình độ B2 theo Quyết định 66
Bậc 4
05 Trình độ C1 theo Quyết định 66
Bậc 5
06 Trình độ C2 theo Quyết định 66
Bậc 6

Còn ở thời điểm hiện tại, người học phục vụ cho việc thi công chức, viên chức thì nên thi các khóa cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam, tương ứng với Khung năng lực ngoại ngữ Châu Âu.

Chứng chỉ Ngoại Ngữ A, B, C có được thi công chức, viên chức hay không?

Việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ nào và thời hạn áp dụng của chứng chỉ/chứng nhận là do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí công việc.

Vì vậy, cá nhân người lựa chọn thi chứng chỉ thì cần nắm được vị trí công việc mình định thi tuyển yêu cầu loại chứng chỉ nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.