Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2018 tuyển 5 viên chức - hạn nộp 31/12/2018.

Description: Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2018 tuyển 5 viên chức - hạn nộp 31/12/2018.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, trong đó:Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2018 tuyển 5 viên chức - hạn nộp 31/12/2018.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, trong đó:
– Chuyên viên ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS: 02.
– Chuyên viên thống kê THADS: 01.

– Chuyên viên quản lý, vận hành cổng thông tin điện tử THADS: 01.


– Chuyên viên nghiên cứu khoa học, xây dựng đề án, văn bản: 01.
2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.


3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:


– Thời gian: Từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 31/12/2018.


– Địa điểm: Trụ sở Tổng cục thi hành án dân sự. 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
Tải nội dung Thông báo tại đây:
- Thông báo tuyển dụng
- Mẫu đơn đăng ký dự tuyển
Nguồn: http://thads.moj.gov.vn/noidung/thongbao/Pages/chi-tiet-thong-bao.aspx?itemid=83&url=/noidung/thongbao/Lists/ThongBaoVeThiHanhAn
Nội dung chính
  Mới hơn
  Cũ hơn
  Cũ hơn
  Next Post
  Ý kiến bạn đọc:
  Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!
  Xem nhiều cùng chủ đề: