So sánh điều kiện thi vào các ngân hàng BIDV, Vietcombank , Vietinbank, Agribank

Description: So sánh điều kiện thi vào các ngân hàng BIDV, Vietcombank , Vietinbank, Agribank.So sánh Điều kiện thi tuyển Big4 .

So sánh điều kiện thi vào các ngân hàng BIDV, Vietcombank , Vietinbank, Agribank.So sánh Điều kiện thi tuyển Big4 . Bài mình gõ lại và chuyển đồi từ tài liệu mới nhất của UB để mọi người tiện theo dõi. Phục vụ tài liệu ôn thi Agribank 2019.

So sánh điều kiện thi vào các ngân hàng BIDV, Vietcombank , Vietinbank, Agribank:BIDVVietcombankVietinbankAgribank
Phân nhóm

Chi nhánh
2 nhóm4 nhóm4 nhómKhông phân nhóm. Hoàn

toàn ứng tuyển ở bất kỳ chi nhánh nào.
Trình độ đào tạo- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

(với vị trí Nhân viên)

-  Điểm trung bình từ 6.5/10 hoặc 2.5/4 trở lên
-  Chấp nhận ĐH dân lập; ĐH

chính quy Hệ liên thông.

-  Chấp nhận tốt nghiệp ĐH nước ngoài.


Chú ý:

-  Bằng Trung bình, học Dân lập hoàn toàn được chấp nhận.
-  Tốt nghiệp Cao đẳng hoàn toàn đủ điều kiện ứng tuyển Nhân viên
- Chấp nhận tốt nghiệp Đại

học dân lập trong nước/các trường Đại học Việt Nam liên kết với các trường Đại học nước ngoài/ Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các trường Đại học nước ngoài.
- Chấp nhận Ứng viên bằng Trung bình (không xét điểm trung bình như BIDV)
- Không chấp nhận hệ liên thông, văn bằng 2, tại chức, vừa học vừa làm. Đào tạo Thạc sỹ trở lên chỉ là ưu tiên.
-  Chấp nhận tốt nghiệp ĐH

dân lập.

-  Chấp nhận Ứng viên bằng Trung bình.
Không chấp nhận ứng viên Hệ liên thông, Tại chức.


Chú ý:

-  Không chấp nhận tốt nghiệp Cao đẳng.
-  Bằng Trung bình, học Dân lập hoàn toàn được chấp nhận.
-  Không chấp nhận hệ liên thông, văn bằng 2, tại chức
-  Ứng viên tốt nghiệp đại

học các chuyên ngành mô tả phía dưới.
Không nhận hồ sơ của những ứng viên học văn bằng hai, hệ liên thông.

- Tốt nghiệp Hệ liên thông hoàn

toàn đủ điều kiện.
Chú ý:

-  Không chấp nhận tốt nghiệp Cao đẳng.
-  Bằng Trung bình, học Dân lập hoàn toàn được chấp nhận.
-  Không chấp nhận hệ liên thông, văn bằng 2, tại chức
Chuyên ngành-  Tài chính Ngân hàng

-  Tài chính Doanh nghiệp

-  Quản trị Kinh doanh

-  Kế toán Kiểm toán

-  Kinh tế đối ngoại

-  Kinh doanh quốc tế

-  Kinh tế Phát triển

-  Định giá tài sản Bất động sản

-  Kinh tế đầu tư

-  Kinh doanh chứng khoán

-  Bảo hiểm

-  Thương mại Quốc tế
-  Tài chính-Ngân hàng,

-  Kinh tế đầu tư,

-  Kinh tế quốc tế,

-  Kế toán-kiểm toán,

-  Quản trị kinh doanh,

-  Marketing,

-  Chứng khoán hoặc các chuyên ngành có liên quan


Chú ý: Vietcombank không quy định rõ ràng về chuyên ngành, ứng viên có thể linh hoạt.
-  Tài chính-Ngân hàng,

-  Kinh tế,

-  Kế toán-kiểm toán,

-  Quản trị kinh doanh,

-  Marketing,

-  Chứng khoánChú ý: Vietinbank không quá cứng nhắc về vấn đề chuyên ngành, dù thông báo tuyển dụng giới hạn như trên. Vì vậy, ứng viên thuộc
-  Kinh tế,

-  Tài chính ngân hàng,

-  Kế toán, Kiểm toán,

-  Kinh tế quốc tế/Kinh tế đối ngoại,
-  Quản trị Kinh doanh,

-  Luật,

-  Công nghệ thông tin

và chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển.


Chú ý: Agribank hiện không quy định rõ ràng về

-  Toán Tài chính

-  Tiếng Anh tài chínhChú ý: Các chuyên ngành khác không thuộc tiêu chí, vẫn hoàn toàn được chấp nhận nếu hồ sơ Ứng viên có nhiều thành tích phù hợp về Học tập & Kinh nghiệm công việc.
các Chuyên ngành khác, với

Hồ sơ cá nhân phù hợp, hoàn toàn đủ điều kiện.
chuyên ngành, ứng viên có

thể linh hoạt.
Sinh viên năm 4,

chưa có bằng có được thi
-  Chấp nhận cho nợ bằng Tốt

nghiệp tại thời điểm Ứng tuyển.

-  Chấp nhận ứng viên (i) đã có kết quả học tập năm cuối nhưng chưa thi hoặc chưa bảo vệ tốt nghiệp (ii) đã được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học nhưng chưa có Bằng tốt nghiệp Đại học (có thư giới thiệu của Khoa chủ quản), ứng viên cam kết nếu trúng tuyển sẽ bổ sung
Ứng viên có giấy chứng

nhận tốt nghiệp đại học được thực hiện nộp hồ
. (VCB không lựa chọn các ứng viên chưa có giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học tính đến thời điểm nộp hồ sơ).


Chú ý: Trong một số đợt tuyển giữa năm, Vietcombank cho phép Ứng
Đối với ứng viên chưa được

cấp bằng tốt nghiệp, yêu cầu phải có Bảng điểm đến thời điểm hiện tại có xác nhận của trường Đại học và bản cam kết theo mẫu của VietinBank.
Không

Bằng tốt nghiệp khi ký hợp

đồng chính thức.

- Ứng viên viết Bản cam kết điểm TBC tốt nghiệp chính thức không thấp hơn điểm TBC đã khai báo trong hồ sơ dự tuyển (đối với sinh viên năm cuối đang chờ lấy bằng). Trường hợp thấp hơn thì kết quả thi tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.
viên nộp hồ sơ, miễn phải

có Giấy chứng nhận Tốt nghiệm tạm thời.
Chứng chỉ TA-  Tiếng Anh trình độ B, hoặc:

-  B1 Châu Âu

-  IELTS 3.5

-  TOEIC 420Chú ý:

Với các điểm thi TOEIC thấp hơn hoặc đã hết hạn, BIDV cân nhắc theo từng trường hợp, phụ thuộc chủ yếu vào điểm nổi trội của Thông tin Ứng viên.
- Chứng chỉ C trở lên. Nếu

các bạn có các chứng chỉ quốc tế khác, hãy đảm bảo các chứng chỉ quốc tế này đạt tối thiểu các mức điểm sau (để tương đương với chứng chỉ C trở lên): TOEFL-PBT 550 điểm trở lên, TOEFL-CBT 213 điểm trở lên, TOEFL-IBT 80
-  Trình độ C trở lên;Chú ý:

-  Chứng chỉ C có thể “xử

lý” linh hoạt. Với các chứng chỉ quốc tế có điểm thi thấp hơn/đã hết hạn, Vietinbank vẫn chấp nhận với các Ứng viên có hồ sơ Thành tích phù hợp.
-  Ứng viên tuyển dụng phải

có có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu IELTS 4.5, TOEFL ITP 450, TOEFL iBT 45, TOEIC 450.
-  Các chứng chỉ tiếng Anh trên phải do các đơn vị sau cấp: Viện khảo thí giáo dục Hoa kỳ (Educational Testing Service); Hội đồng Anh (British Council);

điểm trở lên, IELTS 6.0 trở

lên, TOEIC 650 trở lên.Chú ý:

-  Chứng chỉ C có thể “xử

lý” linh hoạt. Với các chứng chỉ quốc tế có điểm thi thấp hơn/đã hết hạn, Vietcombank vẫn chấp nhận với các Ứng viên có hồ sơ Thành tích phù hợp.
-  Riêng vị trí Ngân quỹ, không cần Chứng chỉ Tin học & Tiếng Anh.
International Development

Program (IDP); Hội Đồng Khảo Thí Tiếng Anh Trường Đại Học Cambridge (Cambridge ESOL) và tính đến thời điểm nộp hồ sơ tuyển dụng đảm bảo còn thời hạn hiệu lực.
Chứng chỉ Tin học
Linh hoạt, không quy định cụ thể
Trình độ BLinh hoạt, không quy định

cụ thể
Có chứng chỉ ứng dụng

CNTT cơ bản (gồm đủ 6 module cơ bản) theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT
ngày 11/3/2014 quy định

về tổ chức thi và cấp chứng

chỉ ứng dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư liên tịch số 17
/2016/TTLT-BGDĐT-

BTTTT ngày 21/6/2016. Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp trước ngày 10/8/2016 có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.


Chú ý: Chấp nhận cho ứng viên thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được tham gia dự thi, nếu trúng tuyển phải cam kết hoàn thiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động.


Độ tuổi ứng tuyểnDưới 35 tuổiDưới 35 tuổiDưới 35 tuổiDưới 30 tuổi
Chiều cao-  Nữ cao 1.58m trở lên

-  Nam cao 1.65m trở lên
-  Nữ cao 1.58m trở lên

-  Nam cao 1.65m trở lên
-  Nữ cao 1.58m trở lên

-  Nam cao 1.65m trở lên
-  Nam cao 1,65m trở lên,

-  Nữ cao 1,55 m trở lên.
Quy trình tuyển

dụng
-  B1: Lọc hồ sơ

-  B2: Thi Nghiệp vụ Trắc nghiệm 70 câu, trong đó 50% điểm là Bài tập lớn (Khó)
-  B3: Phỏng vấn bốc thăm 3 giỏ câu hỏi
-  B1: Lọc hồ sơ

-  B2: Thi Trắc nghiệm gồm 2 phần: Nghiệp vụ (50 câu/60p) & Tiếng Anh (60 câu/60p) (Khó)
-  B3: Phỏng vấn Hội đồng
-  B1: Lọc hồ sơ

-  B2: Phỏng vấn tập trung

-  B3: Phỏng vấn tại Chi nhánh
-  B1: Lọc hồ sơ

-  B2: Thi Nghiệp vụ Tự luận tập trung
-  B3: Phỏng vấn Hội đồng
Quy định Hạn chế Ứng viên ứng tuyển trong 6T gần nhất

Không quy định
Đã bỏ quy định này từ giữa

năm 2017
Đã bỏ quy định này

Không quy định

Một sô câu hỏi phổ biến

(1)   Em có điều kiện này, điều kiện kia thì có thể nộp ở BIDV/Vietcombank Chi nhánh A được không?

Việc ứng tuyển phải phụ thuộc vào việc Chi nhánh A thuộc nhóm nào? Nếu ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của nhóm đó thì hoàn toàn OK.

Ví dụ tham khảo: http://tuyendungadmin.bidv.com.vn/Portals/0/users/host/102017/2.CV%20QLKH.pdf

Bằng Liên thông thì thi tuyển được Ngân hàng nào?

Duy nhất tại BIDV

(3)  Em tốt nghiệp Cao đẳng có thể thi tuyển vào Big4 hay không?
Duy nhất tại BIDV

(4)     Bằng Trung bình có thể thi tuyển Big4 được không?

Hoàn toàn được với BIDV, Vietcombank & Vietinbank.

(5)  Bằng Dân lập có thể thi tuyển Big4 được không?

Được, tất cả 4 Ngân hàng

(6)  Em học Chuyên ngành Hải quan/ Chuyên ngành A thì có thi được Big4 hay không?

Hiện tại, phần lớn Big4 ưu tiên các chuyên ngành sau:


Tài chính Ngân hàng
Tài chính Doanh nghiệp
Quản trị Kinh doanh
Kế toán Kiểm toán
Kinh tế đối ngoại
Kinh doanh quốc tế
Kinh tế Phát triển
Định giá tài sản Bất động sảnKinh tế đầu tư
Kinh doanh chứng khoán
Bảo hiểm
Thương mại Quốc tế
Toán Tài chính
Tiếng Anh tài chính


Tuy nhiên, Ứng viên tốt nghiệp các Chuyên ngành khác đều được xem xét nếu Hồ sơ thông tin Ứng viên phù hợp với vị trí Công việc.


(7)  Sinh viên năm 4, chưa có Bằng tốt nghiệp thì có được thi hay không?

TH1: Đã xong xuôi, chỉ chờ lấy bằng, hiện đang có Giấy chứng nhận Tốt nghiệp Tạm thời

BIDV, Vietcombank, Vietinbank đều OK.

TH2: Đã thi hết các môn, nhưng chưa Bảo vệ tốt nghiệp
Duy nhất là BIDV (nhưng tùy từng thời điểm)

TH3: Em có thi được Agribank hay không?

Không.

(8) Em không có Chứng chỉ C – Tiếng Anh theo điều kiện thì có được nộp không?

Được, với điều kiện Ngân hàng ghi rõ trong thông tin tuyển dụng là “Cho Bổ sung sau”. Hiện tại, duy nhất Agribank đồng ý. Tốt nhất là nên đi mua bên ngoài, bán nhiều.

(9) Điểm TOEIC của em chưa đủ điểm yêu cầu/ Chứng chỉ TOEIC đã hết hạn có được nộp hay không?
Với TOEIC đã hết hạn & đạt điểm yêu cầu => Cứ nộp.

Với TOEIC chưa đạt điểm yêu cầu => Nên mua chứng chỉ C.

Nếu không đủ thời gian mua chứng chỉ C thay thế => Cứ nộp điểm TOEIC hiện tại. HĐTD sẽ ưu tiên linh hoạt nếu Hồ sơ Ứng viên phù hợp.

(10)  Về chứng chỉ TOEIC, khi em đi thi xong thì được cấp 1 cái phiếu điểm Score report, em không biết là dùng cái score report này để nộp có được chấp nhận hay không vì giờ em đăng kí cấp chứng chỉ cũng không kịp thời gian?
=> Quy chế Tuyển dụng không nói kỹ về vấn đề này, vì vậy, bạn hoàn toàn sử dụng Score Report có tính chất tương đương với Chứng chỉ.

11)  Em không có chứng chỉ Tin học thì có nộp được không?


Ngân hàng hiện chỉ có Tin học trình độ B => Có thể “xử lý” mua bên ngoài.

(12)  Trên 30 tuổi liệu có thi được Big4 hay không?
Hoàn toàn được, 
Tuy nhiên, cần check lại chính sách theo từng giai đoạn, không áp dụng máy móc.

(13)  Cao < 1m58 thì có thi được Big4 hay không?

Agribank quy định >1m55 là ok.

Với BIDV, Vietcombank & Vietinbank, chấp nhận ứng viên < 1m58 nếu hồ sơ Ứng viên đủ yêu cầu.

Em không mạnh về Nghiệp vụ, muốn làm ở Big4 thì em nên lựa chọn Ngân hàng nào? Vietinbank không thi tuyển Test Nghiệp vụ, chỉ Phỏng vấn 2 vòng => Tránh được vòng Thi tuyể Nên lựa chọn Vietinbank nếu kỹ năng xử lý tình huống, giao tiếp tốt.
Nguồn tài liệu:
Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính UB Academy
VP Hà Nội: Tầng 7, số 273 Đội Cấn, Ba Đình
VP HCM: Tầng 3, số 22 Nguyễn Đình Khơi, Tân Bình Website: www.ub.edu.vn
Fanpage: Vietnam Banking Careers (Vietnam Bankers cũ) Hotline: 024.3999.2518; 028.38.808.858; 097.5151.777
Nội dung chính
  Mới hơn
  Cũ hơn
  Cũ hơn
  Next Post
  Ý kiến bạn đọc:
  Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!
  Xem nhiều cùng chủ đề: