Công việc của Kế Toán Thanh Toán gồm những gì

Description: Công việc của Kế Toán Thanh Toán gồm những gì. Kế toán thanh toán là một bộ phận của kế toán tổng hợp nhưng nó không phải là kế toán tổng hợp. Kế toán thanh toán phản ánh toàn bộ quá trình của tiền mặt, tiền gửi, tài sản cố định, thanh toán ,

Công việc của Kế Toán Thanh Toán gồm những gì. Kế toán thanh toán là một bộ phận của kế toán tổng hợp nhưng nó không phải là kế toán tổng hợp. Kế toán thanh toán phản ánh toàn bộ quá trình của tiền mặt, tiền gửi, tài sản cố định, thanh toán , giá thành, theo dõi thường xuyên liên tục các khoản nợ của khách hàng và khoản phải trả của doanh nghiệp đồng thời lên kế hoạch thu nợ và thanh toán nợ đảm bảo cho vòng tiền của doanh nghiệp.

Các chia theo quy định


1. Chịu sự chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp.

2. Phụ trách (lập, quản lý, giải chấp, tất toán…) các hợp đồng tín dụng, các khoản lãi (tiền gửi, tiền vay).

3. Phối hợp với bộ phận kế toán có liên quan, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra đảm bảo phù hợp theo qui định của Nhà nước.

4. Nhập liệu vào phần mềm, khóa sổ, và lập báo cáo liên quan phần việc phụ trách chính; Khi phát hiện lỗi và cần phải sửa, xóa thì phải có sự đồng ý của cấp quản lý trực tiếp.

5. Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng.

6.Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán vốn bằng tiền.

7. Thực hiện việc nộp thuế (nhập khẩu, VAT,…) hàng nhập khẩu.

8. Lập báo cáo dự kiến thu chi hàng tuần, tháng, cân đối tài chính.

9. Đảm bảo việc theo dõi và cập nhật chứng từ trung thực, chính xác và kịp thời. Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định. Cung cấp các báo cáo liên quan phần hành phụtrách theo yêu cầu của cấp quản lý.

10.Hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi. Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi vốn bằng tiền. Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên (cuối mỗi ngày và cuối tháng) với thủ quỹ để bảo đảm giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền.

11. Thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu của bản mô tả công việc; Trong quá trình thực hiện công việc nếu vấn đề nào chưa rõ hoặc có quy trình quản lý tốt hơn phải thảo luận ngay với cấp quản lý.

12. Ngoài trách nhiệm được quy định trong tài liệu này, trách nhiệm của kế toán viên còn được quy định cụ thể trong các tài liệu nội bộ khác.

Công việc của Kế Toán Thanh Toán chia theo các đầu mục việc


1. Quản lý các khoản chi


– Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.
– Chủ động liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.
– Trực tiếp thực hiện nghiệp vu thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi…
– Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, tuần.
– Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thanh toán mua hàng ngoài…

2. Quản lý các khoản thu


– Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền: của các cổ đông, thu hồi công nợ, thu tiền của thu ngân hàng ngày.
– Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ.
– Theo dõi việc thanh toán thẻ của khách hàng.
– Quản lý các chứng từ liên quan đến thu chi.
– Theo dõi tiền gửi ngân hàng.

3. Kiểm soát hoạt động của thu ngân


– Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các chứng từ của thu ngân.
– Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân.
– Kiểm soát các chứng từ của thu ngân trong trường hợp hệ thống PDA không hoạt động.

4. Theo dõi việc quản lý quỹ tiền mặt


Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định.
– In báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày cho GD
– Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ.

5. Đã từng làm kế toán công nợ


+ Sức khỏe tốt, năng động, chuyên cần.
+ Có nhân cách tốt, trung thực, thẳng thắn;
+ Nhanh nhẹn và chịu được áp lực công việc cao;
+ Cẩn thận, ngăn nắp, và có tinh thần trách nhiệm với công việc;
+ Chấp nhận làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu đột xuất.
+ Nhiệt tình, tự tin, có tinh thần đồng đội; khả năng hợp tác và làm việc nhóm tốt.

6. Kỹ năng cần có:


+ Nghiệp vụ kế toán tốt.
+ Am hiểu về các phần mềm kế toán;
+ Kỹ năng giao tiếp: giao tiếp và thuyết trình tốt.
+ Nắm vững về các quy định quản lý tài chính của doanh nghiệp

Ví dụ về nhiệm vụ công việc kế toán thanh toán tại Vingroup

- Hạch toán công nợ phải trả nhà cung cấp
- Thanh toán cho nhà cung cấp
- Theo dõi các loại bảo lãnh, bảo hành
- Lưu trữ và bảo mật thông tin và các công việc khác
Nội dung chính
  Mới hơn
  Cũ hơn
  Cũ hơn
  Next Post
  Ý kiến bạn đọc:
  Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!
  Xem nhiều cùng chủ đề: