Tổng hợp các tài liệu thi nâng ngạch lên chuyên viên và nâng ngach chuyên viên chính

Tổng hợp các tài liệu thi nâng ngạch lên chuyên viên và nâng ngach chuyên viên chính mới nhất 2018 do bộ nội vụ, các sở nội vụ các địa phương chia sẻ

Tài liệu ôn tập thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2015

15/10/2015 15:13:13

Tải về

Thông báo bổ sung hồ sơ và danh mục tài liệu tham khảo thi nâng ngạch chuyên viên chính.01/08/2018 16:24:38

Tải CV 1732 + Danh mục tài liệu: Tại đây

Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức Bộ Nội vụ từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính

08:13 15/06/2018

Xem với cỡ chữ T T
Inverts
Lượt xem : 1651
Ngày 13/6/2018, Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 của Bộ Nội vụ đã công bố Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức Bộ Nội vụ từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính.

Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ đăng tải Danh mục tài liệu tham khảo: Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.