Tổng cục Thi hành án tuyển dụng 222 công chức khắp cả nước năm 2018 – hạn nộp 30/10/2018

 Xem tài liệu ôn thi tổng cục thi hành án và tòa án ở cuối bài. Tổng cục Thi hành án tuyển dụng 222 công chức khắp cả nước năm 2018 – hạn nộp 30/10/2018
Tổng cục Thi hành án dân sự tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:  chỉ tiêu, trong đó:

(Hướng dẫn ôn thi cho ngành luật, tòa án)
Cách học môn luật
– Tổng cục Thi hành án dân sự: 06 chỉ tiêu, gồm:

+ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo: 01 chỉ tiêu.

+ Vụ Tổ chức cán bộ: 03 chỉ tiêu.

+ Vụ Nghiệp vụ 1: 01 chỉ tiêu.

+ Vụ Nghiệp vụ 2: 01 chỉ tiêu.


– Các cơ quan thi hành án dân sự: 216 chỉ tiêu, gồm:

+ Chuyên viên Tổ chức thi hành án: 165 chỉ tiêu.

+ Chuyên viên Công nghệ thông tin: 02 chỉ tiêu.

+ Chuyên viên Tổ chức nhân sự: 01 chỉ tiêu.

+ Kế toán viên: 34 chỉ tiêu.

+ Cán sự Văn thư: 05 chỉ tiêu.

+ Nhân viên Thủ kho, thủ quỹ: 09 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 28/09/2018 đến hết ngày 30/10/2018.

– Địa điểm: Trụ sở Cục thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thí sinh đăng ký dự thi và có chỉ tiêu tuyển dụng công chức hoặc trụ sở Tổng cục Thi hành án dân sự, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm.

File đính kèm

Chi tieu thi tuyen cac co quan THADS.PDF
Chi tieu thi tuyen Tong cuc THADS.PDF
Chi tieu xet tuyen cac co quan THADS.PDF
Khu vuc so tuyen.xls
Phu luc kem theo Tbao.doc
Thong bao 241TB-TCTHADS.PDF
Nguồn: http://www.moj.gov.vn/qt/thongbao/Pages/thong-bao.aspx?ItemID=1243

Các tài liệu ôn thi tòa án, tổng cục thi thành án

Tài liệu ôn thi kế toán tòa án- Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự 
Tổng hợp đề thi công chức môn kiến thức chung
Ôn thi công chức tòa án: Các nhiệm vụ chung của thư ký tòa án 
Nhiệm vụ, kỹ năng của Thư ký Tòa án trong vụ án dân sự, hành chính
Đề thi Nghiệp vụ thư ký tòa án- ôn thi công chức tòa án 2018 
Câu hỏi và đáp án ôn thi Luật thi hành án dân sự 
Tài liệu ôn thi công chức thi hành án- giới hạn, nội dung đã thi 
Tài liệu ôn thi tổng cục thi hành án – các môn thi và giới hạn 
Kinh nghiệm thi công chức cho dân luật, Kinh nghiệm thi Viện kiểm sát nhân dân (BÀI RẤT HAY- CẦN ĐỌC)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.