Sự thành công của việc bán hàng- Nó chỉ đến từ sự kiên trì và không ngừng theo đuổi

Sự thành công của việc bán hàng không tới từ “First Impression – Ấn tượng ban đầu”.. Nó chỉ đến từ sự kiên trì và không ngừng theo đuổi các khách hàng tiềm năng/cơ hội kinh doanh của mình.

Bỏ lại đằng sau lưng những hào nhoáng được kể, được thấy và được nghe về những siêu nhân bán hàng, những tuyệt chiêu móc túi bất kì người tiêu dùng nào, công việc bán hàng trần trụi chỉ là sự tập trung, tập trung và tập trung vào mỗi sản phẩm được bán ra, từng điểm bán được chinh phục, từng đơn hàng được đặt, từng khoản công nợ được đòi…

Theo thống kê:

48% người bán hàng không hề theo đuổi một khách hàng tiềm năng.
25% trong số họ gặp lại khách hàng tiềm năng lần thứ 2 rồi dừng lại.
12% trong số họ liên lạc với khách hàng tiềm năng đến lần thứ 3 rồi cũng dừng lại.
Chỉ 10% làm việc với khách hàng tiềm năng từ 3 lần trở lên.

Trong khi đó:

Chỉ có 2% đơn hàng có thể thành công trong lần gặp đầu tiên.
3% ở lần thứ 2.
5% ở lần thứ 3.
10% ở lần tiếp xúc thứ 4 và
80% diễn ra ở lần gặp thứ 5 tới thứ 12.

Do vậy, phương thức bán hàng hiện đại không chỉ là B2B, B2C hay C2C mà là H2H: Con người với con người. Sự thành công của việc bán hàng không tới từ “First Impression – Ấn tượng ban đầu”.

Nó chỉ đến từ sự kiên trì và không ngừng theo đuổi các khách hàng tiềm năng/cơ hội kinh doanh của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.