Khánh Hòa thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 24 chỉ tiêu, 07 kế toán, thống kê 6 - hạn nộp 09/10/2018.

Description: Khánh Hòa thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 24 chỉ tiêu, 07 kế toán, thống kê 6 - hạn nộp 09/10/2018.UBND TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau:

 Khánh Hòa thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 24 chỉ tiêu,  07 kế toán, thống kê 6 - hạn nộp  09/10/2018.UBND TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 là 24 chỉ tiêu, bao gồm các chức danh:
– Văn phòng – Thống kê: 06 chỉ tiêu;
– Tài chính – Kế toán: 07 chỉ tiêu;
– Văn hóa – Xã hội: 02 chỉ tiêu;
– Tư pháp – Hộ tịch: 04 chỉ tiêu;
– Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường: 01 chỉ tiêu;
– Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 04 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng

– Tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển.
– Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

– Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ:
Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 09/10/2018.
– Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ:
Tại Phòng Nội vụ thị xã Ninh Hòa, địa chỉ: 999 Trần Quý Cáp, thị xã Ninh Hòa (Trụ sở UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), trong giờ hành chính các ngày làm việc.
Mọi thông tin chi tiết xem thêm trên Cổng thông tin điện tử thị xã Ninh Hòa:ninhhoa.khanhhoa.gov.vnhoặc ĐT: 0258.3845652

Nội dung chính
  Mới hơn
  Cũ hơn
  Cũ hơn
  Next Post
  Ý kiến bạn đọc:
  Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!
  Xem nhiều cùng chủ đề: