Bệnh viện Việt Đức tuyển 494 chỉ tiêu 2018: 14 kế toán, 332 điều dưỡng, 10 cán sự, 21 chuyên viên hạn nộp 21/10

Bệnh viện Việt Đức tuyển 494 chỉ tiêu 2018: 14 kế toán, 332 điều dưỡng, 10 cán sự, 21 chuyên viên hạn nộp 21/10. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau:
Số lượng cần tuyển dụng: 494 chỉ tiêu

– Bác sĩ (hạng III): 75 chỉ tiêu

– Điều dưỡng: 332 chỉ tiêu

– Kỹ thuật y: 24 chỉ tiêu

– Dược: 7 chỉ tiêu

– Kỹ sư (hạng III): 9 chỉ tiêu

– Kỹ thuật viên (Hạng IV): 2 chỉ tiêu

– Chuyên viên: 21 chỉ tiêu

– Cán sự: 10 chỉ tiêu

– Kế toán viên: 12 chỉ tiêu

– Kế toán viên trung cấp: 2 chỉ tiêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.