Ủy Ban Nhân Dân Bình Định Tuyển 371 Chỉ Tiêu, Sở Tài Chính, Phòng Tài Chính .v.v.v

Description: Ủy Ban Nhân Dân Bình Định Tuyển 371 Chỉ Tiêu, Sở Tài Chính, Phòng Tài Chính .v.v.v, các sở ban ngành, các thị trấn, thị xã khác. Ngày 28/02/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 629/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định và Thông báo số 42/TB-UBND về tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định.

Ủy Ban Nhân Dân Bình Định Tuyển  371 Chỉ Tiêu, Sở Tài Chính, Phòng Tài Chính .v.v.v, tuyển công chức  các sở ban ngành, các thị trấn, thị xã  khác. Ngày 28/02/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 629/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định và Thông báo số 42/TB-UBND về tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định.


Theo đó:

1. Tổng số nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018: 371 chỉ tiêu - xem cụ thể danh sách ở cuối bài, nhiều vị trí kế toán tài chính, xây dựng(chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 12/02/2018).

2. Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển kể từ ngày 10/3/2018 đến ngày 10/4/2018 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ 7 và chủ nhật).

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại cơ quan, địa phương có nhu cầu tuyển dụng theo vị trí việc làm thí sinh đăng ký dự thi.

3. Các thông tin về điều kiện đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển, đối tượng, điểm ưu tiên, các môn thi, hình thức thi, phí đăng ký dự thi… thực hiện theo Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức thực hiện thống nhất theo mẫu quy định. Thí sinh liên hệ với Văn phòng Sở Nội vụ trong giờ hành chính, trừ ngày thứ 7 và chủ nhật.

Thông tin chi tiết về kế hoạch, nhu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng và các thông tin có liên quan đến kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, địa chỉ www.binhdinh.gov.vn, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ snv.binhdinh.gov.vn.

Tham khảo: Quyết định số 629/QĐ-UBND tại đây; Thông báo số 42/TB-UBND tại đây;

 Quyết định số 484/QĐ-UBND tại đây./.

Nguồn tin chính thức ở đây

Mới hơn
Cũ hơn
Cũ hơn
Next Post

Ý kiến bạn đọc:

Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!

Xem nhiều cùng chủ đề: