Danh mục tài liệu chính thức ôn thi tuyển dụng công chức tại Quảng Trị (sở Nội Vụ)

Description: Danh mục tài liệu chính thức ôn thi tuyển dụng công chức tại Quảng Trị. Được chia sẻ trên trang chính thức của sở Nội Vụ .Danh mục tài liệu ôn thi (tham khảo) dùng cho thí sinh tham gia tuyển dụng tại Quảng Trị

Danh mục tài liệu chính thức ôn thi tuyển dụng công chức tại Quảng Trị. Được chia sẻ trên trang chính thức của sở Nội Vụ .Danh mục tài liệu ôn thi (tham khảo) dùng cho thí sinh tham gia tuyển dụng tại Quảng Trị


1. Công thương


2. Giao thông vận tải


3. Kế hoạch đầu tư


4. Lao động, thương binh, xã hội


5. Nông nghiệp và PTNT


6. Nội vụ


7. Ngoại vụ


8. Tài chính


9. Tài nguyên môn trường


10. Thông tin truyền thông


11. Thanh tra


12. Tư pháp


13. Văn hóa, thể thao. du lịch


14. Xây dựng


15. Y tế
Nội dung chính
  Mới hơn
  Cũ hơn
  Cũ hơn
  Next Post
  Ý kiến bạn đọc:
  Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!
  Xem nhiều cùng chủ đề: