Tuyển Dụng Công Chức Cấp Xã 2018 : UBND thành phố Tân An- tỉnh Long An

Description: Tuyển Dụng Công Chức Cấp Xã 2018 : UBND thành phố Tân An- tỉnh Long An. Ngày 09/02/2018, UBND thành phố Tân An có Thông báo số 80/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018. Theo đó, số lượng công chức cấp xã cần tuyển năm 2018 là 02 chỉ tiêu. ​ Ngày 09/02/2018, UBND thành phố Tân An có Thông báo số 80/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018. Theo đó, số lượng công chức cấp xã cần tuyển năm 2018 là 02 chỉ tiêu.

Tuyển Dụng Công Chức Cấp Xã 2018 : UBND thành phố Tân An- tỉnh Long An. Ngày 09/02/2018, UBND thành phố Tân An có Thông báo số 80/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018. Theo đó, số lượng công chức cấp xã cần tuyển năm 2018 là 02 chỉ tiêu.
​     Ngày 09/02/2018, UBND thành phố Tân An có Thông báo số 80/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018. Theo đó, số lượng công chức cấp xã cần tuyển năm 2018 là 02 chỉ tiêu.


Căn cứ Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về quản lý công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An;
Căn cứ Kế hoạch số 2485/KH-UBND ngày 18/10/2017 của UBND thành phố về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017; và có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ tại công văn số 2442/SNV-XDCQCTTN ngày 27/10/2017.
Căn cứ công văn số 247/SNV-XDCQCTTN ngày 07/02/2018 Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018;
Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 15/01/2018 của UBND huyện Tân Thạnh về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018;
Ủy ban nhân dân thành phố Tân An thông báo tuyển dụng công chức cấp  xã vào làm việc tại UBND các phường thuộc thành phố Tân An năm 2018 với điều kiện, tiêu chuẩn và nhu cầu tuyển dụng như sau:

I. Mục đích, yêu cầu và nguyên tắc tuyển dụng


1. Mục đích và yêu cầu: Việc tuyển dụng công chức nhằm bổ sung, tạo nguồn đội ngũ công chức trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, am hiểu nghề nghiệp, chính sách, pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

2.  Nguyên tắc:

– Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

– Bảo đảm tính cạnh

– Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.

– Ưu tiên tuyển chọn người có tài năng và người địa phương.

II. Đối tượng và điều kiện dự tuyển.


1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;

– Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

– Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A (tương đương) trở lên;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

2.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

– Không cư trú tại Việt

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. Chỉ tiêu, tiêu chuẩn tuyển dụng:


1. Chỉ tiêu:

Số lượng công chức cấp xã cần tuyển năm 2018: 02 chỉ tiêu. Trong đó, các chức danh cần tuyển dụng theo từng đơn vị gồm:

– UBND phường 4: Công chức Văn phòng – Thống kê (01 chỉ tiêu).

– UBND phường 6: Công chức Văn phòng – Thống kê thực hiện công tác phối hợp xây dựng chương trình công tác định kỳ của UBND và đảm nhiệm Văn phòng cấp ủy (01 chỉ tiêu).

2. Tiêu chuẩn công chức:

a. Tiêu chuẩn chung: Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về Công chức xã, phường, thị trấn.

b)  Tiêu chuẩn cụ thể:

– Về chuyên môn:

Có trình độ đại học trở lên các ngành: Hành chính – văn phòng; Văn thư – lưu trữ; Luật; Kinh tế; Khoa học xã hội và nhân văn; Nhân sự; Báo chí – tuyên truyền; Thống kê; Quản trị nhân lực; Kinh tế – Luật; Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Quản lý nhà nước; Công tác xã hội học; Chính trị học; Xã hội học; Nhân học, sử dụng thành thạo các trang thiết bị phù hợp với ngành chuyên môn.

– Về trình độ tin học:

Tất cả các thí sinh đăng ký dự tuyển công chức cấp xã phải có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên.

IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển và thời gian tiếp nhận hồ sơ


Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển 01 đơn vị với 01 chức danh công chức.

1.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

* Hồ sơ dự tuyển công chức cấp xã bao gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã theo mẫu ban hành kèm theo

– Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản photo các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– 03 ảnh 4 x 6 (ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh).

– 04 phong bì dán tem (có ghi địa chỉ liên hệ người nhận).

Hồ sơ dự tuyển không trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã lần sau.

* Hồ sơ dự tuyển theo mẫu quy định, các thí sinh có nhu cầu dự tuyển mua hồ sơ tại Sở Nội vụ tỉnh Long An.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Các thí sinh đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ thành phố Tân

– Thời gian tổ chức tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày liên tục kể từ ngày ban hành thông báo.

3. Phí dự thi tuyển công chức:

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức là 500.000 đ (Năm trăm ngàn đồng).

V. Hình thức và các môn thi

1. Hình thức thi:

Thực hiện việc thi tuyển đối với chức danh: Công chức Văn phòng – Thống kê; công chức Văn phòng – Thống kê thực hiện công tác phối hợp xây dựng chương trình công tác định kỳ của UBND và đảm nhiệm Văn phòng cấp ủy.

2. Các môn thi:

– Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài thời gian 120 phút.

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm 01 bài thời gian 30 phút về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

– Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm 01 bài thời gian 30 phút.

3. Thời gian tổ chức ôn thi, thời gian thi và địa điểm tổ chức thi tuyển:

UBND thành phố sẽ có thông báo cụ thể sau.

VI. Tổ chức triển khai, thực hiện


1. Văn phòng HĐND và UBND thành phố:

Có trách nhiệm đăng tải thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 của UBND thành phố trên trang thông tin điện tử của UBND thành phố Tân An (http://tanan.longan.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở của UBND thành phố.

2. Phòng Nội vụ thành phố:

– Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan giúp UBND thành phố thông báo đến các xã, phường về nhu cầu tuyển dụng.

– Tiếp nhận hồ sơ, thu phí và tổng hợp danh sách đăng ký dự tuyển gửi phòng Nội vụ huyện Tân Thạnh để đăng ký danh sách dự tuyển công chức cấp xã năm 2018 đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

3. Đài Truyền thanh thành phố:

Có trách nhiệm thông báo công khai nội dung Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 trên hệ thống phát thanh của thành phố.

4. UBND Phường 4, Phường 6:

Niêm yết công khai thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 tại trụ sở UBND phường và thông báo cho toàn thể nhân dân địa phương mình biết về số lượng, tiêu chuẩn và nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 của thành phố và của địa phương để cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký dự tuyển.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ thành phố để được giải đáp. Điện thoại liên hệ: (072) 3.526 575./.

https://tanan.longan.gov.vn/Lists/ThongBao/DispForm.aspx?ID=29&CategoryId=Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o&InitialTabId=Ribbon.Read
Mới hơn
Cũ hơn
Cũ hơn
Next Post

Ý kiến bạn đọc:

Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!

Xem nhiều cùng chủ đề: