Tuyển cán bộ Bình Dương: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM NAM BỘ

Description: Tuyển cán bộ Bình Dương: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM NAM BỘ. Địa Chỉ: Số 456 QL IK, Khu phố Nội Hòa 1, Phường Bình An, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương


Tuyển cán bộ Bình Dương: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM NAM BỘ. Địa Chỉ: Số 456 QL IK, Khu phố Nội Hòa 1, Phường Bình An, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-LĐTBXH ngày 20/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ thành Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ;


Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-BNN-TCCB ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao biên chế sự nghiệp năm 2016 cho Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, nay Nhà trường thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 32 chỉ tiêu. Trong đó:

- Số chỉ tiêu biên chế được giao: 15 chỉ tiêu (dự kiến)

- Số chỉ tiêu hợp đồng lao động: 17 chỉ tiêu (sẽ thi tuyển biên chế năm 2018 và các năm tiếp theo).

(Có bảng tổng hợp chi tiết kèm theo)

2. Yêu cầu chung:

- Tuổi và giới tính: không quá 40 tuổi, (ưu tiên Nam)

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, sức khỏe tốt.

- Có nguyện vọng và cam kết công tác tại Trường tối thiểu 5 năm.

- Trình độ chuyên môn:

+ Đối với 15 chỉ tiêu biên chế Nhà nước: Tốt nghiệp Đại học trở lên từ các trường công lập (ưu tiên tốt nghiệp loại khá trở lên).

+ Đối với 17 chỉ tiêu hợp đồng biên chế Nhà trường: Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường công lập hoặc tốt nghiệp trung cấp đã có kinh nghiệm thực tiễn 01 năm trở lên; nghệ nhân cấp Tỉnh trở lên; học sinh-sinh viên giỏi đạt giải Hội thi tay nghề cấp Tỉnh trở lên.

- Ngoại ngữ: Trình độ Bậc 2 (A2) theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.

- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

* Ưu tiên:

- Ưu tiên 1: đối với các ứng viên chấp nhận và cam kết sẵn sàng làm việc tại các Cơ sở của trường.

- Ưu tiên 2: đối với các ứng viên đang là lao động hợp đồng tại trường

- Ưu tiên 3: đối với những ứng viên đã làm việc thực tế liên tục ít nhất 01 năm gồm: giảng dạy, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh (được chứng nhận đánh giá).

3. Hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu (kèm theo)

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập liên quan, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận (còn thời hạn trong 1 năm).

4. Hình thức tuyển:

Thi tuyển và xét tuyển.

5. Chế độ, lệ phí, thi tuyển: Theo quy định hiện hành và các chế độ ưu đãi đặc thù riêng của Nhà trường.

6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Từ ngày ra thông báo;

- Nộp trực tiếp tại phòng Tổ chức – Hành chính (không nộp thay);

- Chi tiết cụ thể liên hệ với: PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH

Điện thoại: 0274 3751 531 (gặp cô Sơn) hoặc 0907883866 (thầy Sơn)

Email: tchcnlnb@gmail.com;

Hoặc truy cập Website: www.staf.edu.vn/ www.cnnlnb.edu.vn

Trên đây là Thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018 của Nhà trường, yêu cầu các đơn vị triển khai thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên và người lao động biết và thực hiện./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Vụ TCCB-Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Đảng ủy, Ban giám hiệu;

- Website trường;

- Các đơn vị trong trường;

- Lưu: VT.
BẢNG TỔNG HỢP VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG VÀ
HỢP ĐỒNG NĂM 2018
(Kèm theo Thông báo số  05/TB-CĐCNNLNB ngày  11 / 01 /2018 của Hiệu trưởng
trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ)
Số
TT
Vị trí
Chuyên ngành
Giới tính
Chỉ tiêu biên chế
Chỉ tiêu hợp đồng
Cộng
1
Giáo viên giảng dạy nghề Chăn nuôi, Thú y
Chăn nuôi, Thú y
Nam, Nữ
3
2
5
2
Giáo viên giảng dạy nghề Lâm sinh
Lâm sinh
Nam
1
1
2
3
Giáo viên giảng dạy nghề Công nghệ ô tô
Cơ khí động lực
Nam
2
2
4
4
Giáo viên giảng dạy nghề Hàn
Hàn, Cơ khí ô tô
Nam
1
2
3
5
Giáo viên giảng dạy nghề Cơ điện nông thôn
Cơ khí động lực
Nam
2
2
3
6
Giáo viên giảng dạy nghề  Chế biến lâm sản
Chế biến lâm sản, Thiết kế nội thất,
Trang trí nội thất.
Nam, Nữ
2
2
4
7
Giáo viên giảng dạy nghề Điện tử công nghiệp
Điện tử, Cơ điện tử, Tự động hóa, Điện tử công nghiệp
Nam
1
2
3
8
Giáo viên giảng dạy nghề Điện công nghiệp
Điện tử công nghiệp, Điện công nghiệp
Nam
2
2
4
9
Giáo viên giảng dạy nghề Công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin; Lập trình.
Nam, Nữ
1
2
3

Cộng


15
17
32
tin gốc: http://staf.edu.vn/tin/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2018-536.htm
Mới hơn
Cũ hơn
Cũ hơn
Next Post

Ý kiến bạn đọc:

Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!

Xem nhiều cùng chủ đề: