Tổng Hợp Đề Thi Quản Lý Tài Chính Công- Học viện Tài Chính

Description: Tổng Hợp Đề Thi Quản Lý Tài Chính Công- Học viện Tài Chính. Gồm nhiều đề thi . Các bạn tìm tài liệu bằng thanh search trong website ngolongnd.net để tìm. Vì mình sẽ update liên tục khi có

Tổng Hợp Đề Thi Quản Lý Tài Chính Công- Học viện Tài Chính. Gồm nhiều đề thi . Các bạn tìm tài liệu bằng thanh search trong website ngolongnd.net để tìm. Vì mình sẽ update liên tục khi có


Đề Thi Quản Lý Tài Chính Công 27/09/2013

đề thi quản lí tài chính công ngày 27/10/2013(ca 15h45-17h15)
đề chắn
1.nêu tên các đặc điểm của tcc, phân tích đặc điểm về tính công cộng
2.kể tên các căn cứ lập dự toán chi thường xuyên của NSNN, tại sao lại phaỉ căn cứ vào chỉ tiêu về kế hoạch phát triển kinh tế-xh
3.đặc điểm"công trình có vốn đầu tư lớn, thời gian xây đựng dài" liên quan đến nguyên tắc nào, vì s
đề lẻ
1.nêu tên các đặc điểm của tcc, phân tính đặc điểm về tính chủ thể
2.các đặc điểm của chi thường xuyên, phân tích đặc điểm thời gian tác động ngắn, mang tính tiêu dùng
3. đặc điểm "gắn liền với đất............."liên quan đến nguyên tắc cấp phát vốn đầu tư xdcb nào, vì sao

Đề Thi Quản Lý Tài Chính Công 27/09/2013

đề lẻ ca 13h30'
1. (5điểm) Nêu tên nguyên tắc quản lý chi thường xuyên của NSNN.
Phân tích nguyên tắc quản lý theo dự toán trong quản lý chi thường xuyên NSNN. Cho ví dụ minh họa.
2.(3điểm)Thiết kế và dự toán công trình là gì? Vì sao trong quản lý cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản đòi hỏi phải có đủ các tài liệu thiết kế và dự toán được duyệt?
3.(2điểm) Chức năng phân phối của tài chính công có làm gia tăng phúc lợi xã hội hay không? Vì sao?

Ngày 3/4/2013 9h45->11h15

Đề chẵn:

Câu 1: Nêu chức năng của TCC. Chức năng kiểm soát và điều chỉnh.
Câu 2: Tài liệu thiết kế và dự toán công trình là gì? Tại sao khi cấp vốn ĐTXDCB lại cần phải có đủ Tài liệu thiết kế và dự toán?
Câu 3: Khi cấp vốn ĐTXDCB cần lưu ý những gì? Tại sao?


1h30-3h chiều 27/9/2013

Đề chẵn : 
Câu 1(5đ) : Nêu tên các nguyên tắc quản lí chi thường xuyên.Phân tích nguyên tắc Tiết kiệm, Hiệu quả.cho VD
Câu 2(3đ) : Trình tự đầu tư và xây dựng là gì? tại sao phải thực hiện nghiêm chỉnh trình tự đầu tư và xây dựng cơ bản ?
Câu 3 (2đ) : Tại sao tài chính công phân phối của cải xã hội trước hết là giá trị sản phẩm mới được tạo ra?

Đề lẻ :
Câu 1: Nêu tên các nguyên tắc quản lí chi thường xuyên.Phân tích nguyên tắc Quản lí theo dự toán. (VD)
Câu 2: Tài liệu thiết kế và dự toán là gì ? Tại sao phải có tài liệu thiết kế và dự toán?
Câu 3 : Chi ngân sách nhà nước có làm tăng phúc lợi xã hội hay không ?

ĐỀ THI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG-KIỂM TOÁN 18/06/2013 


Đề chẵn :
c1(5đ):cân đối nsnn được hiểu ntn? trình bày các nguyên tắc cân đối nsnn trong luật nsnn năm 2002
c2(3đ):nêu tên các yêu cầu cơ bản về quản lý tcc?tai sao qltcc phải đảm bảo yêu cầu về trách nhiệm giải trình
c3(2đ):định mức sử dụìng chi thường xuyên của nsnn là gì?cho vd minh họa?

Đề Thi Quản Lý Tài Chính Công 18/06/2013
ĐỀ THI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG -3h15' đề lẻ
Câu 1.nêu tên nguyên tắc cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản.phân tích nguyên tắc thứ 4 cấp phát vốn theo kế hoạch ...?
câu 2 (3d )nêu tên yêu cầu quản lý tài chính công.và tại sao quản lý tài chính công phải minh bạch ?
câu3 (2d )định mức phân bổ là j? lấy ví dụ?
Mới hơn
Cũ hơn
Cũ hơn
Next Post

Ý kiến bạn đọc:

Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!

Xem nhiều cùng chủ đề: