Tin tuyển dụng công chức 2018 tháng 2 trên toàn quốc

Description: Thông tin tuyển dụng công chức 2018 tháng 2 mới nhất hiện nay một phần thông tin từ group tuyển công chức, tuyển công chức 2018 với nhiều tin mới sau tết Âm Lịch

Thông tin tuyển dụng công chức 2018 tháng 2 mới nhất hiện nay  một phần thông tin từ group tuyển công chức, tuyển công chức 2018 với nhiều tin mới sau tết Âm Lịch gửi tới mọi người. Mình có biên soạn và gửi lại link chính xác.


- UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch tuyển dụng 655 công chức xã, phường, thị trấn năm 2018:
https://www.ngolongnd.net/2018/02/ha-noi-du-kien-tuyen-dung-655-cong-chuc.html

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018: https://www.ngolongnd.net/2018/02/ban-quan-ly-au-tu-xay-dung-cong-trinh.html

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang xét tuyển viên chức năm 2018: https://www.ngolongnd.net/2018/02/tuyen-cong-vien-chuc-2018-tinh-giang.html
- UBND TP.Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2018: https://www.ngolongnd.net/2018/02/tuyen-cong-vien-chuc-2018-tinh-giang.html

- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển dụng 41 chỉ tiêu năm 2018: https://www.ngolongnd.net/2018/02/truong-ai-hoc-bach-khoa-ha-noi-tuyen.html 

- Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ tuyển dụng viên chức năm 2018:http://staf.edu.vn/tin/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2018-536.htm

- Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018: Vị trí Kế toán : 07 người, Thũ quỹ : 02 người, Vị trí Hành chính - Văn thư lưu trữ : 09 người,Đăng kiểm viên: 41 người. làm việc tại các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50.01S; 50.02S; 50.03S như sau:

- Trường Cao đẳng Bến Tre tuyển dụng giảng viên năm 2018: http://cdbt.edu.vn/bvct/chi-tiet/717/thong-bao-tuyen-dung-giang-vien-nam-2018.html

Tin tuyển dụng công chức 2018 tháng 2/2018

- UBND tỉnh Phú Yên thông báo tuyển dụng163 vị trí tương ứng với  195  chỉ tiêu công chức, viên chức  năm 2018: 

http://sonoivu.phuyen.gov.vn/wps/wcm/connect/sonoivu/94a6d946-3329-41ae-8377-4d2f050e5679/208-KH-UBND.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=94a6d946-3329-41ae-8377-4d2f050e5679 

http://sonoivu.phuyen.gov.vn/wps/portal/sonoivu/


- UBND huyện Tân Uyên, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018: http://tanuyen.laichau.gov.vn/…/thong-bao-tuyen-dung-cong-c…


tin thông báo: http://tanuyen.laichau.gov.vn/Files/tanuyen/Users/136/2018/Thang1/Thong-bao-tuyen-dung-cong-chuc-2018.pdf

Sở giao thông vận tải Lạng Sơn


http://www.langson.gov.vn/gtvt/node/1782 


- Bệnh viện Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt An Giang


Tuyển dụng viên chức ở đây

- Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2018: https://www.sonoivu.haugiang.gov.vn/…/thong-bao-tuyen-dung-…

- Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế tuyển dụng cán bộ: http://vncdc.gov.vn/…/thong-bao-tuyen-dung-can-bo-lam-viec-…

- UBND tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng 513 bác sĩ: http://www.quangninh.gov.vn/So/soyte/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=2519
- Thành phố Hải Phòng tuyển dụng viên chức bệnh viện Y học và Trung tâm Y tế Ngô Quyền: http://soytehaiphong.gov.vn/Default.aspx?sname=soytehpg&sid=1283&pageid=30606

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017: http://benhvientinh.quangtri.gov.vn/vi/news/tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-dot-1-nam-2017-199.html

- UBND tỉnh Quảng Bình tuyển dụng tại nhiều đơn vị trực thuộc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/thong-tin-tuyen-dung.htm

- UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2018: http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonv/Pages/Thong-ba%CC%81o-tuye%CC%89n-du%CC%A3ng-cong-chu%CC%81c-ti%CC%89nh-Ninh-Thua%CC%A3n-nam-2018.aspx

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2018: http://svhttdlquangtri.gov.vn/Th%C3%B4ng-b%C3%A1o

- UBND huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2017: http://www.haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx


- Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn thông báo tuyển dụng: http://congdoan.vn/tin-tuc/chi-dao-cua-tld-519/thong-bao-tuyen-dung-332123.tld

- UBND TP.Mỹ Tho, Tiền Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018: http://mytho.tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin/?/Thong-bao-ve-viec-xet-tuyen-vien-chuc-va-xet-tuyen-dac-cach-vien-chuc-su-nghiep-giao-duc-va-dao-tao-thanh-pho-M%E1%BB%B9-Tho-nam-hoc-2017---2018/7993443

- UBND Quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2017: http://www.haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx?Organization=QHA&MenuID=1059&ContentID=128882

- UBND Quận Ngô Quyền, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2018: http://ngoquyen.gov.vn/tin-noi-bat/-/view_content/1276912-thong-bao-ve-viec-thay-doi-dia-diem-thi-tuyen-va-danh-muc-tai-lieu-on-tap-thi-tuyen-cong-chuc-phuong-nam-2017.html

- Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tuyển dụng năm 2018: http://bvpnt.org.vn/…/Tin-tuc/Thong-bao-tuyen-dung-2018-307/

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2018: http://sotnmt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2018-1-23/So-Tai-nguyen-va-Moi-truong-Xet-tuyen-vien-chuc-vab6agaq.aspx

- Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang tuyển dụng viên chức: http://skhcn.kiengiang.gov.vn/thong-bao/chitiet/3533/ke-hoach-thi-tuyen-vien-chuc-2017

- UBND thành phố Tam Kỳ, Quảng Ngãi thông báo tiếp nhận viên chức giáo viên: http://noivu.tamky.gov.vn/Default.aspx?tabid=109&NewsViews=386

- Viện Trần Nhân Tông, ĐHQG Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2018: https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1667/N21706/Vien-Tran-Nhan-Tong-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2018.htm
Nguồn: Page tuyển chông chức

Thông tin tuyển dụng công chức 2018 tháng 1 -phần 1

Mới hơn
Cũ hơn
Cũ hơn
Next Post

Ý kiến bạn đọc:

Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!

Xem nhiều cùng chủ đề: