Lương công chức, viên chức Kho Bạc Nhà Nước hiện nay bao tiền 1 tháng?

Description: Lương công chức, viên chức Kho Bạc Nhà Nước hiện nay bao tiền 1 tháng? Lương công chức kho bài viết giúp các bạn tính phụ cấp ngành kho bạc, chạy vào kho bạc nhà nước, kế toán viên kho bạc, lương chuyên viên ngành thuế, để trả lời các câu hỏi: có nên làm kho bạc nhà nước, lương kho bạc bao nhiêu, ngành thuế thưởng tết, hay phụ cấp ngành thuế

Lương công chức, viên chức Kho Bạc Nhà Nước hiện nay bao tiền 1 tháng? Lương công chức kho bài viết giúp các bạn tính phụ cấp ngành kho bạc, chạy vào kho bạc nhà nước, kế toán viên kho bạc, lương chuyên viên ngành thuế, để trả lời các câu hỏi:  có nên làm kho bạc nhà nước, lương kho bạc bao nhiêu, ngành thuế thưởng tết, hay  phụ cấp ngành thuế

Lương công chức, viên chức Kho Bạc Nhà Nước hiện nay bao tiền 1 tháng?

Các khoản tính lương của nhân viên kho bạc nhà nước
- Lương cơ bản 2,34x1300k =  3042k
- Phụ cấp kho bạc nhà nước- phụ cấp công vụ: 25% = 765k
- Phụ cấp đặc thù ngành: 1,8 x lương cơ bản = 1,8 x 2,34x 1300 = 2433 k
- Tiền phụ cấp ăn trả mỗi quý = 2700k : 3 = 900k
- Tiền abc thưởng =2000k : 3= 667k

Trừ bảo hiểm xã hội 8% và bảo hiểm y tến 1,5 % thì còn khoảng 7,5 triệu
Mới hơn
Cũ hơn
Cũ hơn
Next Post

Ý kiến bạn đọc:

Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!

Xem nhiều cùng chủ đề: