Hà Nội dự kiến tuyển dụng 655 công chức cấp xã vào 2018, bắt đầu từ quý 1

Description: công chức Tài chính - Kế toán là 151 người; công chức Tư pháp - Hộ tịch là 130 người và công chức Văn hóa - Xã hội là 53 người.Hà Nội dự kiến tuyển dụng 655 công chức cấp xã vào 2018, bắt đầu từ quý 1.Năm 2018, thành phố Hà Nội tuyển dụng 655 công chức cấp xã

Tuyển công chức, viên chức 2018: UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2018..

Theo đó, chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 là 655 người, trong đó: chức danh công chức Văn phòng - Thống kê là 154 người; công chức Địa chính - Xây dựng: Lĩnh vực Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) là 60 người; Lĩnh vực Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp - Môi trường (đối với xã) là 63 người; công chức Tài chính - Kế toán là 151 người; công chức Tư pháp - Hộ tịch là 130 người và công chức Văn hóa - Xã hội là 53 người.


Việc tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Để nâng cao chất lượng tuyển dụng, đảm bảo mặt bằng chất lượng công chức cơ sở và thống nhất chung trong toàn thành phố, đồng thời tiết kiệm thời gian, kinh phí, bảo đảm tính khách quan, công bằng, UBND TP quy định việc thi tuyển công chức cấp xã thực hiện theo nội dung ôn tập, ngân hàng trắc nghiệm trên máy tính và bộ đề thi viết thống nhất chung trên toàn thành phố.

Người dự tuyển sẽ thi viết môn kiến thức chung, thi viết 01 bài môn nghiệp vụ chuyên ngành trong thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành trên máy tính trong thời gian 30 phút; thi trắc nghiệm môn tin học văn phòng.

Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển tại một chức danh tại một đơn vị xã phường, thị trấn trong toàn thành phố. Người vi phạm sẽ không được dự tuyển hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng nếu đăng ký dự tuyển ở 2 vị trí trở lên.

Thời gian tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã dự kiến vào quý I năm 2018.
Nguồn: http://vanban.hanoi.gov.vn/documents/10182/2518750/QD_587_2018.pdf
Mới hơn
Cũ hơn
Cũ hơn
Next Post

Ý kiến bạn đọc:

Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!

Xem nhiều cùng chủ đề: