Đại học Đà Nẵng tuyển viên chức 2018: 35 chỉ tiêu các ngành dạy

Description: Thông báo tuyển dụng viên chức: Đại học Đà Nẵng tuyển viên chức 2018: 35 chỉ tiêu các ngành dạy Vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng – Khoa Thống kê – Tin học: + 02 GV Bộ môn Tin học quản lý + 01 GV Bộ môn Thống kê

Thông báo tuyển dụng viên chức: Đại học Đà Nẵng tuyển viên chức 2018: 35 chỉ tiêu các ngành dạy

Vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng


– Khoa Thống kê – Tin học:

+ 02 GV Bộ môn Tin học quản lý

+ 01 GV Bộ môn Thống kê

– Khoa Kinh tế

+ 01 GV Bộ môn Kinh tế phát triển

+ 01 GV Bộ môn Kinh tế học

– Khoa Marketing: 03 GV Bộ môn Marketing

– Khoa Ngân hàng: 01 GV Bộ môn hành chính công

– Khoa Quản trị kinh doanh

+ 02 GV Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng quát

+ 02 GV Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

– Khoa Luật

+ 01 GV Bộ môn Luật Hành chính – Nhà nước

+ 01 GV Bộ môn Luật Kinh tế – Nhân sự

– Khoa Thương mại điện tử

+ 02 GV Bộ môn Kinh doanh thương mại

+ 02 GV Bộ môn Thương mại điện tử

– Khoa Du lịch

+ 02 GV Bộ môn Kinh doanh Khách sạn

+ 02 GV Bộ môn Kinh doanh Lữ hành

– Khoa Kinh tế chính trị

+ 02 GV Bộ môn Kinh tế chính trị

+ 01 GV Bộ môn Tư tưởng HCM

– Khoa Lý luận chính trị: 01 GV Bộ môn Đường lối cách mạng ĐCS

– Tổ ngoại ngữ chuyên ngành: 04 Giảng viên

– Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế: 04 Nghiên cứu viên


Các mẫu đơn Đại học Đà Nẵng tuyển viên chức 2018

1. Mẫu Đơn tuyển dụng

2. Mẫu Sơ yếu lý lịch

3. Mẫu Thông tin ứng viên
Nguồn tin chính thức: http://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/7650/bid/456
Mới hơn
Cũ hơn
Cũ hơn
Next Post

Ý kiến bạn đọc:

Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!

Xem nhiều cùng chủ đề: