Share ebook ACCA 2016-2017, ACCA Mindmap và sách tiếng Anh kế toán- dùng để ôn thi kiểm toán

Description: Share ebook ACCA 2016-2017, ACCA Mindmap và sách tiếng Anh kế toán- dùng để ôn thi kiểm toán Anh cao cấp. Tất cả link download đều là link Google driver

Share ebook ACCA 2016-2017, ACCA Mindmap và sách tiếng Anh kế toán- dùng để ôn thi kiểm toán Anh cao cấp. Tất cả link download đều là link Google driver

Share ebook ACCA 2016-2017,
https://drive.google.com/drive/folders/0B8iylw-aZRxNb3RrYVVvRXh2LWM?usp=sharing

ACCA Mindmap

https://drive.google.com/file/d/0B8iylw-aZRxNU0VfSng1OUF6ZXM/view?usp=sharing

Sách tiếng Anh kế toán- dùng để ôn thi kiểm toán

https://drive.google.com/file/d/0B8iylw-aZRxNQktPTHdJWWNYaUU/view?usp=sharing
Nội dung chính
  Mới hơn
  Cũ hơn
  Cũ hơn
  Next Post
  Ý kiến bạn đọc:
  Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!
  Xem nhiều cùng chủ đề: