Share ebook ACCA 2016-2017, ACCA Mindmap và sách tiếng Anh kế toán- dùng để ôn thi kiểm toán

Share ebook ACCA 2016-2017, ACCA Mindmap và sách tiếng Anh kế toán- dùng để ôn thi kiểm toán Anh cao cấp. Tất cả link download đều là link Google driver


Share ebook ACCA 2016-2017,
https://drive.google.com/drive/folders/0B8iylw-aZRxNb3RrYVVvRXh2LWM?usp=sharing

ACCA Mindmap

https://drive.google.com/file/d/0B8iylw-aZRxNU0VfSng1OUF6ZXM/view?usp=sharing

Sách tiếng Anh kế toán- dùng để ôn thi kiểm toán

https://drive.google.com/file/d/0B8iylw-aZRxNQktPTHdJWWNYaUU/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.