Một số tài liệu chính thức ngạch chuyên viên tin học - ôn thi kho bạc, công chức thuế

Description: tài liệu tin học ngạch chuyên viên công chức thuế,tài liệu thi ngạch chuyên viên tin học

Gửi tới các bạn Một số tài liệu chính thức ngạch chuyên viên tin học - ôn thi kho bạc, công chức thuế chính thức- link download rất nhanh mình có sưu tầm lại để gửi mọi người tài liệu ôn thi ngạch chuyên viên tin học cả chuyên viên chính, công chức thuế, kho bạc

Các link tải trực tiếp

Link 1- tài liệu chính thức   từ trang chính thức
Link 2- các tài liệu trong ngolongnd.net:
Tài liệu kho bạc
Tài liệu công chức thuế

Đối với bộ tài liệu  thi ngạch chuyên viên tin học  bao gồm:

Topic này mình đang kêu gọi mọi người đóng góp tài liệu và sẽ bổ sung cho mọi người sớm trong bài này. Mọi người có tài liệu phần này thêm xin gửi về email: ngolong.nd@gmail.com

1. Môn Kiến thức chung:


Đầy đủ tài liệu về kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính; Luật cán bộ, công chức; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức .

2. Nghiệp vụ chuyên ngành

Có đầy đủ các tài liệu cho các ngạch dưới đây

- Ngạch chuyên viên nghiệp vụ: Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

- Ngạch kế toán viên: Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn.

- Đối với chuyên viên luật; chuyên viên xây dựng cơ bản; chuyên viên tin học: Đây là các ngạch đặc biệt, nên các bạn tự tìm tài liệu liên quan hoặc liên hệ fanpage để hỗ trợ

3. Tin học văn phòng và anh văn: Gồm có các dạng đề thi mẫu, các bộ câu hỏi trắc nghiệm...

4. Đề thi tham khảo các năm: Gồm có cấu trúc đề thi môn kiến thức chung và môn chuyên ngành.

5. Bài tập ôn thi: có bộ 260 câu trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành kế toán Kho bạc; bộ 300 câu trắc nghiệm nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; bộ 279 câu hỏi về NSNN và các tài liệu tham khảo khác kèm theo.

Ngoài ra bạn dùng công cụ search trong Ngolongnd.net để tìm :

Tài liệu ôn thi kế toán viên Kho bạc nhà nước 2017
Tài liệu ôn thi nghiệp vụ chuyên ngành Kho bạc nhà nước 2017
Tài liệu ôn thi kiến thức chung công chức kho bạc 2017
Tài liệu ôn thi công chức Kho bạc nhà nước 2017
Tài liệu ôn thi công chức Kho Bạc nhà nước năm 2017 (Full)
Tài liệu ôn thi công chức, viên chức Tổng cục thống kê năm 2016 (Full)
Trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính 2016 (Full)
Tài liệu ôn thi công chức thuế 2016 - kiến thức chung (QLNN)
Tài liệu ôn thi công chức thuế 2016 - Anh văn
Tài liệu ôn thi công chức thuế 2016 - chuyên ngành
Mới hơn
Cũ hơn
Cũ hơn
Next Post

Ý kiến bạn đọc:

Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!

Xem nhiều cùng chủ đề: