Chia sẻ mẫu nhật kí thực tập chuẩn cho sinh viên- link Google driver (cập nhập 2019)

Description: Chia sẻ mẫu nhật kí thực tập chuẩn cho sinh viên-✅ bao gồm cả mẫu nhật ký thực tập kế toán✅- link Google driver down rất nhanh.

Chia sẻ mẫu nhật kí thực tập chuẩn cho sinh viên-✅ bao gồm cả mẫu nhật ký thực tập kế toán✅- link Google driver down rất nhanh. Update thêm 2019 mẫu thực tập kế toán mới nhất. File doc tải trực tiếp Đây là file tham khảo cần thiết cho các bạn mỗi đợt sắp ra trường . Hiện nay có nhiều ngân hàng tuyển thực tập lương cao. Các bạn xem tin tức ở đây nhé

NHẬT KÝ THỰC TẬP

Đơn vị thực tập: Công ty Cổ phần ......
Thời gian thực tập: 6 tuần (Từ ngày 04/01 đến ngày 26/02/2016)

                              Lâm Thao, ngày 23,tháng 02,năm 2016
                                                                                   Người viết
                                                                     Sinh viên : Nguyễn Dức Việt
 Giáo viên hướng dẫn                                                   Đơn vị thực tập
          ( Ký tên )


Link down load ở đây

Mẫu nhật ký thực tập kế toán

Link tải ở đây
Mới hơn
Cũ hơn
Cũ hơn
Next Post

Ý kiến bạn đọc:

Với các bài đăng lại, tác giả sẽ sớm cập nhập nguồn hoặc xóa bỏ nếu nhận được yêu cầu từ chính tác giả!- trân trọng cám ơn!

Xem nhiều cùng chủ đề: